Logo UGAL

Admitere 2021

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Repartizarea cifrei de școlarizare pentru admiterea
la studii universitare de masterat, învățământ cu frecvență,
în anul universitar 2021-2022 - sesiunea iulie 2021

 

Nr. crt. Facultatea Domeniul de master Programul de studii universitare de master Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă Cifra de școlarizare pentru studii CPV Cifra totală de şcolarizare propusă
Locuri la buget din care:  pt. romi Locuri la buget cu bursă pentru românii de pretutindeni  Locuri la buget fără bursă pentru românii de pretutindeni
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10= 4+6+7+ 8+9
1 Inginerie Inginerie mecanică Modelare şi simulare în inginerie mecanică 30     2 16 2 50
Sisteme şi echipamente termice şi protecţia mediului 20     1 28 1 50
Inginerie industrială Proiectare şi simulare în ingineria sudării 25     1 48 1 75
Managementul calităţii în inginerie industrială  20     1 53 1 75
Ingineria materialelor Materiale avansate şi tehnologii inovative 25     1 33 1 60
TOTAL 120     6 178 6 310
2 Arhitectură Navală Arhitectură navală Arhitectură navală (în limba engleză) 40       5 2 47
TOTAL 40       5 2 47
3 Știința și Ingineria Alimentelor Ingineria produselor alimentare Controlul, expertizarea şi siguranţa alimentelor  19     1 5   25
Ştiinţa şi ingineria alimentelor 18     1 6   25
Știința și ingineria bioresurselor acvatice 18     1 6   25
Nutriţie 18     1 6   25
Știința mediului Controlul şi expertizarea calităţii mediului 0       25   25
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Inginerie şi management în alimentație publică şi agroturism 15     1 20   36
TOTAL 88     5 68   161
4 Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică Inginerie electrică Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile 39     4 25 2 70
Electronică de putere și sisteme avansate de conversie  
Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale Sisteme electronice avansate 20     3 15 2 40
Calculatoare şi tehnologia informaţiei Tehnologii informatice avansate 27     3 9 1 40
Ingineria sistemelor Sisteme informatice de conducere avansată 23     3 12 2 40
TOTAL 109     13 61 7 190
5 Educaţie Fizică şi Sport Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Kinetoterapie la domiciliu   23     1 25 50
Educație fizică școlară și management sportiv 27     1 22   50
Științe ale educației Management educațional 20       30   50
TOTAL 70     2 77 1 150
6 Litere Filologie Identitate, interculturalitate și multiculturalism în literatura română și europeană 24     1 25   50
Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză) 23     0 27   50
Traducere și interpretariat (în limba engleză) 23     0 27   50
TOTAL 70     1 79   150
7 Ştiinţe şi Mediu Ingineria mediului Monitorizarea și managementul mediului 20     1 24 5 50
Matematică Matematică aplicată în științe 20     1 24 5 50
Chimie Analiza și controlul produselor agrochimice, farmaceutice și cosmetice 20     1 24 5 50
TOTAL 60     3 72 15 150
8 Istorie, Filosofie şi Teologie Istorie Geopolitică și interferențe sociale și culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filosofie, Sociologie) 20     3 27   50
Teologie Spiritualitatea ortodoxă și asistență socială 20     3 27   50
TOTAL 40     6 54   100
9 Inginerie și Agronomie din Brăila Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului 28       22   50
Inginerie mecanică Dinamica mașinilor și echipamentelor tehnologice 27       23   50
TOTAL 55       45   100
10 Economie şi Administrarea Afacerilor Contabilitate Contabilitate și audit 24     2 23 1 50
Finanţe Management financiar și bancar 24     2 24   50
Management Strategii și politici manageriale 24     2 24   50
Marketing Marketing și comunicare în afaceri 24     2 24   50
Administrarea afacerilor Administrarea și dezvoltarea afacerilor în turism 24     2 23 1 50
TOTAL 120     10 118 2 250
11 Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice Drept Dreptul european al afacerilor 20 1   1 9   30
Combaterea criminalității informatice 20     2 23   45
Ştiinţe administrative Administrație publică și integrare europeană 40 1   3 32   75
TOTAL 80 2   6 64   150
12 Arte Muzică Teoria și practica spectacolului liric 10     3 2   15
TOTAL 10     3 2   15
13 Transfrontalieră Știința sportului și educației fizice Loisir - Fitness  (la Cahul)     20       20
Kinetoterapie la domiciliu  (la Chișinău)     40       40
Economie și afaceri internaționale Administrarea afacerilor internaționale euroregionale  (la Cahul)     50       50
Ingineria produselor alimentare Controlul, expertizarea și siguranța alimentelor  (la Cahul)     20       20
Ingineria materialelor Ingineria materialelor avansate  (la Cahul)     20       20
Științe ale comunicării Comunicare instituțională  (la Chișinău)     25       25
Comunicare, multiculturalitate și multilingvism (la Comrat)     25       25
Drept Științe penale și criminalistică  (la Chișinău)     40       40
Relații internaționale și cooperare transfrontalieră (interdisciplinar cu domeniul:  Științe administrative)  (la Cahul)     35       35
Filologie Limba română - Identitate și deschidere culturală  (la Cahul)     20       20
Literatură română și dialog pluri-identitar - paradigme culturale contemporane  (la Chișinău)     20       20
Limbi moderne în dialog intercultural (română, rusă, engleză) (la Chișinău)     20       20
Istorie Geopolitică și interferențe social-culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filologie, Teologie)   (la Cahul)     20   25   45
TOTAL     355   25   380
TOTAL UNIVERSITATE 862 2 355 55 849 32 2153