Logo UGAL

Admitere 2021

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Planificarea probelor de concurs pentru sesiunea iulie 2021
- ciclul II - studii universitare de masterat -

 

Nr.
crt.
Proba de concurs Data și ora concursului/ probei Facultatea
1. Interviu 
(pe baza unei tematici stabilită de facultate)
23 iulie 2021
sala Y305 ora 1000
Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
Programul de studii:  Utilizarea eficientă a energiei și surse regenerabile / Electronică de putere și sisteme avansate de conversie
2. Interviu 
(pe baza unei tematici stabilită de facultate)
23 iulie 2021
sala G307/G308  ora 900
Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
Programul de studii: Tehnologii informatice avansate
3. Interviu 
(pe baza unei tematici stabilită de facultate)
23 iulie 2021
sala Y405 ora 900
Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
Programul de studii: Sisteme informatice de conducere avansată
4. Interviu 
(pe baza unei tematici stabilită de facultate)
23 iulie 2021
sala Y606A ora 1000
Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
Programul de studii: Sisteme electronice avansate
5. Prezentare orală a Proiectului de cercetare a candidatului 23 iulie 2021
sala AS011 ora 1000
Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie
Programul de studii:  Spiritualitatea ortodoxă și asistență socială
6. Proba I: Eliminatorie, evaluată cu ADMIS/RESPINS 23 iulie 2021
online ora 900
Facultatea de Arte
Programul de studii:  Teoria și practica spectacolului liric
Proba II: Probă practică, evaluată cu notă 23 iulie 2021
online ora 1500
Facultatea de Arte
Programul de studii:  Teoria și practica spectacolului liric
7. Interviu 
(pe baza unei tematici stabilită de facultate)
23 iulie 2021
Chișinău - Str. Andrei Doga, nr 24 Bloc 2, camera 304 ora 930
Facultatea Transfrontalieră
Programul de studii: Științe penale și criminalistică (la Chișinău)