Logo UGAL

Admitere 2022

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Concurs de admitere anul 2022 - sesiunea iulie

 

Ciclul II - studii universitare de masterat învățământ cu frecvență
(cu excepția Facultății Transfrontaliere)

 

18 - 23 iulie 2022 înscrieri online și la centrele special amenajate
25 - 26 iulie 2022 desfășurarea probelor de concurs
27 - 28 iulie 2022 afișarea rezultatelor și rezolvarea contestațiilor
28 - 30 iulie 2022 depunerea diplomelor de licență în original
(termen final de depunere a diplomei - 30 iulie, ora 1200)
31 iulie 2022 afișarea listelor finale
1 - 3 august 2022 înscrierea în anul I și semnarea contractelor de studii pentru anul universitar 2022/2023

 

Ciclul II - studii universitare de masterat - Facultatea Transfrontalieră

 

20 - 24 iulie 2022 * înscrieri la centrele special amenajate
25 - 26 iulie 2022 desfășurarea interviului (la programele de studii la care se susține această probă)
27 - 28 iulie 2022 afișarea rezultatelor și rezolvarea contestațiilor
28 - 30 iulie 2022 depunerea diplomelor de licență în original
(termen final pentru depunerea diplomelor - 30 iulie, ora 1200)
31 iulie 2022 afișarea listelor finale
1 - 3 august 2022 înscrierea în anul I și semnarea contractelor de studii pentru anul universitar 2022/2023

* În caz de forță majoră, procesul de admitere se poate desfășura online.