Logo UGAL

Admitere 2022

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Programul şi locațiile de desfăşurare a înscrierilor
în centrele special amenajate 
pentru sesiunea iulie 2022
- ciclul II – studii universitare de masterat -

 

Înscrierile se desfăşoară atât la centrele special amenajate cât și on-line.

Programul centrelor de înscriere este următorul:

  • Luni - Vineri între orele 8.30-15.30;
  • Sâmbătă și Duminică între orele 9.00-14.00.
  1. Candidați români:
Nr. crt. Facultatea Sala Locaţie înscrieri Perioadă înscrieri
1. INGINERIE D 03 Corpul D,
Str. Domnească nr. 111
18-23.07.2022
2. ARHITECTURĂ NAVALĂ CN 14 Corpul CN,
Str. Domnească nr. 111
18-23.07.2022
3. ŞTIINŢA ŞI INGINERIA ALIMENTELOR F 103 - înscrieri
F 204 - înscriere în sistemul informatic
Corpul F,
Str. Domnească nr. 111
18-23.07.2022
4. AUTOMATICĂ, CALCULATOARE, INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ Y 105
Y 106
Corpul Y,
Str. Științei nr.2
18-23.07.2022
5. EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT A 002 și A 007 Corpul A,
Str. Gării nr. 63 - 65
18-23.07.2022
6. LITERE AS 111 Corpul AS,
Str. Domnească nr. 111
18-23.07.2022
7. ŞTIINŢE ŞI MEDIU D 02 Corpul D,
Str. Domnească nr. 111
18-23.07.2022
8. ISTORIE, FILOSOFIE ŞI TEOLOGIE AS 004 Corpul AS,
Str. Domnească nr. 111
18-23.07.2022
9. INGINERIE ȘI AGRONOMIE DIN BRĂILA Sala de Lectură Brăila,
str. Calea Călăraşilor nr. 29
18-23.07.2022
10. ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR AVM,
I 01
I 02
Corpul I,
Str.N. Bălcescu nr. 59-61
18-23.07.2022
11. DREPT ȘI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE AE 001
AE 016
Corpul AE,
 Str. Domnească nr. 111
18-23.07.2022
12. ARTE AE 013 Corpul AE,
Str. Domnească nr. 111
18-23.07.2022
13. TRANSFRONTALIERĂ (înscrierile se vor desfășura doar fizic) Cahul,  Universitatea „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Str. Piața Independenței nr. 1 20-24.07.2022
Comrat, Universitatea de Stat din Comrat, Str. Galațana nr. 17 20-24.07.2022
Taraclia, Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia, Str. Mira nr. 9 20-24.07.2022
Chișinău, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport din Chișinău, Str. Andrei Doga nr. 22 20-24.07.2022
Chișinău, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Str. Ion Creangă nr. 1 20-24.07.2022
Chișinău, Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova, Bulevardul Iuri Gagarin nr. 8 20-24.07.2022
  1. Alte categorii de candidați
Nr. crt. Categorii candidați Sala Locaţie înscrieri
1. Cetățeni români de pretutindeni Serviciul secretariat,
sala U 90
Sediul central al Universităţii,
str. Domnească nr. 47
2. Cetățeni ai statelor membre ale UE, ale SEE, ai Confederației Elvețiene și ai statelor terțe UE
3. Candidaţii aparţinând etniei romilor Serviciul secretariat,
sala U 89

Candidaţii aparţinând etniei romilor se vor prezenta la sediul Universităţii, str. Domnească nr. 47, cu recomandarea scrisă emisă de una dintre organizațiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă și nu faptul că este membru al organizației în cauză, pentru a fi vizată de secretarul şef al universității. Această recomandare va fi vizată de Formația Reprezentativă a Minorității Rome din România, reprezentată de Consiliul Minorităților Naționale. Nu se vor accepta declarații pe proprie răspundere privind apartenența la etnia romilor, înregistrate la notariat sau adeverințe eliberate de alte instituții/structuri etc.