Logo UGAL

Admitere 2021

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Repartizarea cifrei de școlarizare pentru admiterea
la studii universitare de masterat, învățământ cu frecvență,
în anul universitar 2021-2022 - sesiunea septembrie 2021

 

Nr. crt. Facultatea Domeniul de master Programul de studii universitare de master Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat Cifra de şcolari-zare pentru studii cu taxă Cifra de școlari-zare pentru studii CPV Cifra totală de şcolari-zare 
Locuri la buget  din care:
pt. romi
Locuri la buget cu bursă pentru românii de pretutindeni Locuri la buget fără bursă pentru românii de pretutindeni
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Inginerie Inginerie mecanică Modelare şi simulare în inginerie mecanică 18 0 0 17 2 37
Sisteme şi echipamente termice şi protecţia mediului 5 0 0 29 1 35
Inginerie industrială Proiectare şi simulare în ingineria sudării 9 0 0 46 1 56
Managementul calităţii în inginerie industrială  4 0 0 54 1 59
Ingineria materialelor Materiale avansate şi tehnologii inovative 0 0 0 33 1 34
TOTAL 36 0 0 0 179 6 221
2 Arhitectură Navală Arhitectură navală Arhitectură navală (în limba engleză) 21 0 0 3 2 26
TOTAL 21 0 0 0 3 2 26
3 Știința și Ingineria Alimentelor Ingineria produselor alimentare Controlul, expertizarea şi siguranţa alimentelor  2 0 0 12 0 14
Ştiinţa şi ingineria alimentelor 9 0 0 7 0 16
Știința și ingineria bioresurselor acvatice 6 0 0 7 0 13
Nutriţie 3 0 0 15 0 18
Știința mediului Controlul şi expertizarea calităţii mediului 0 0 0 25 0 25
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Inginerie şi management în alimentație publică şi agroturism 12 1 0 0 20 0 32
TOTAL 32 1 0 0 86 0 118
4 Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică Inginerie electrică Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile 17 1 0 0 29 2 48
Electronică de putere și sisteme avansate de conversie
Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale Sisteme electronice avansate 9 0 0 15 2 26
Calculatoare şi tehnologia informaţiei Tehnologii informatice avansate 8 0 0 9 1 18
Ingineria sistemelor Sisteme informatice de conducere avansată 16 0 1 12 2 31
TOTAL 50 1 0 1 65 7 123
5 Educaţie Fizică şi Sport Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Kinetoterapie la domiciliu   0 0 0 16 0 16
Educație fizică școlară și management sportiv 0 0 0 10 0 10
TOTAL 0 0 0 0 26 0 26
6 Litere Filologie Identitate, interculturalitate și multiculturalism în literatura română și europeană 0 0 0 23 0 23
Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză) 7 0 0 26 0 33
Traducere și interpretariat (în limba engleză) 2 0 0 26 0 28
TOTAL 9 0 0 0 75 0 84
7 Ştiinţe şi Mediu Ingineria mediului Monitorizarea și managementul mediului 4 0 0 24 5 33
Matematică Matematică aplicată în științe 4 0 0 25 4 33
Chimie Analiza și controlul produselor agrochimice, farmaceutice și cosmetice 20 0 0 25 5 50
TOTAL 28 0 0 0 74 14 116
8 Istorie, Filosofie şi Teologie Istorie Geopolitică și interferențe sociale și culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filosofie, Sociologie) 4 0 0 28 0 32
Teologie Spiritualitatea ortodoxă și asistență socială 7 0 0 30 0 37
TOTAL 11 0 0 0 58 0 69
9 Inginerie și Agronomie din Brăila Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului 2 0 0 19 0 21
Inginerie mecanică Dinamica mașinilor și echipamentelor tehnologice 8 0 0 30 0 38
Agronomie Agricultură durabilă 5   0 0 35 0 40
TOTAL 15 0 0 0 84 0 99
10 Economie şi Administrarea Afacerilor Contabilitate Contabilitate și audit 0 0 0 19 1 20
Finanţe Management financiar și bancar 12 0 0 17 0 29
Management Strategii și politici manageriale 0 0 0 10 0 10
Marketing Marketing și comunicare în afaceri 0 0 0 18 0 18
Administrarea afacerilor Administrarea și dezvoltarea afacerilor în turism 9 0 1 21 1 32
TOTAL 21 0 0 1 85 2 109
11 Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice Drept Dreptul european al afacerilor 0   0 1 5 0 6
Combaterea criminalității informatice 0 0 0 13 0 13
Ştiinţe administrative Administrație publică și integrare europeană 0   0 2 20 0 22
TOTAL 0 0 0 3 38 0 41
12 Arte Muzică Teoria și practica spectacolului liric 0 0 0 5 0 5
Teatru și artele spectacolului Teatru și arte performative 1   0 0 9 0 10
TOTAL 1 0 0 0 14 0 15
13 Transfrontalieră Ingineria materialelor Ingineria materialelor avansate  (la Cahul)   6 0 0 6
Filologie Limba română - Identitate și deschidere culturală  (la Cahul)   1 0 0 1
Literatură română și dialog pluri-identitar - paradigme culturale contemporane  (la Chișinău)   7 0 0 7
Limbi moderne în dialog intercultural (română, rusă, engleză) (la Chișinău)   8 0 0 8
Istorie Geopolitică și interferențe social-culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filologie, Teologie)   (la Cahul)   3 25 0 28
Știința sportului și educației fizice Loisir - Fitness (la Cahul)     0   16 0 16
Kinetoterapie la domiciliu (la Chișinău)     0   6 0 6
Economie și afaceri internaționale Administrarea afacerilor internaționale euroregionale (la Cahul)     0   14 0 14
Drept Relații internaționale și cooperare transfrontalieră (interdisciplinar cu domeniul: Științe administrative) (la Cahul)     0   25 0 25
TOTAL 25 0 86 0 111
TOTAL UNIVERSITATE 224 2 25 5 873 31 1158