Logo UGAL

Admitere 2021

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Planificarea probelor de concurs pentru sesiunea septembrie 2021
- ciclul II - studii universitare de masterat -

 

Nr.
crt.
Proba de concurs Data și ora concursului/ probei (durata probei) Facultatea
1. Interviu. 
(pe baza unei tematici stabilită de facultate)
15 septembrie 2021
sala Y305 ora 1000
Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
Programul de studii: Utilizarea eficientă a energiei și surse regenerabile / Electronică de putere și sisteme avansate de conversie
2. Interviu. 
(pe baza unei tematici stabilită de facultate)
15 septembrie 2021
sala G307/G308  ora 900
Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
Programul de studii: Tehnologii informatice avansate
3. Interviu.
(pe baza unei tematici stabilită de facultate)
15 septembrie 2021
sala Y405 ora 900
Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
Programul de studii: Sisteme informatice de conducere avansată
4. Interviu. 
(pe baza unei tematici stabilită de facultate)
15 septembrie 2021
sala Y606A ora 1000
Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
Programul de studii: Sisteme electronice avansate
5. Test de Limba engleză - eliminatoriu, evaluat cu ADMIS/RESPINS (se poate echivala cu Certificat tip Cambridge). 16 septembrie 2021
online ora 1000
Facultatea de Arhitectură Navală
Programul de studii:
Arhitectură navală (în limba engleză)
6. Prezentare orală a Proiectului de cercetare a candidatului. 16 septembrie 2021
sala  AS011 ora 1000
Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie
Programul de studii: Spiritualitatea ortodoxă și asistență socială
7. Proba I: Eliminatorie, evaluată cu ADMIS/RESPINS. 15 septembrie 2021
online ora 900
Facultatea de Arte
Programul de studii: Teoria și practica spectacolului liric
8. Proba II: Probă practică, evaluată cu notă. 15 septembrie 2021
online ora 1500
Facultatea de Arte
Programul de studii: Teoria și practica spectacolului liric
9. Proba 1: Interviu pe baza Dosarului de concurs – probă orală (5 minute), prevăzută cu notă. 15 septembrie 2021
sala A201 ora 1000
Facultatea de Arte
Programul de studii: Teatru și arte performative
10. Proba 2: Probă pe baza Repertoriului de concurs – probă practică (10-15 minute), prevăzută cu notă. 15 septembrie 2021
sala A201 ora 1600
Facultatea de Arte
Programul de studii: Teatru și arte performative