Logo UGAL

Admitere 2021

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Programul şi locațiile de desfăşurare a înscrierilor
în centrele special amenajate 
pentru sesiunea septembrie 2021
- ciclul II – studii universitare de masterat -

 

Înscrierile se desfăşoară online în perioada 06-14 septembrie 2021 și la centrele special amenajate în perioada 09-11 și 13-14  septembrie 2021 între orele 8.30-15.30.

  1. Candidați români:
Nr. crt. Facultatea Sala Locaţie înscrieri
1. INGINERIE D 03 Corpul D,
Str. Domnească nr. 111
2. ARHITECTURĂ NAVALĂ CN 14 Corpul CN,
Str. Domnească nr. 111
3. ŞTIINŢA ŞI INGINERIA ALIMENTELOR F 103 Corpul F,
Str. Domnească nr. 111
4. AUTOMATICĂ, CALCULATOARE, INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ Y 105
Y 106
Corpul Y,
Str. Științei nr.2
5. EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT A 002 Corpul A,
Str. Gării nr. 63 - 65
6. LITERE D 11 Corpul D,
Str. Domnească nr. 111
7. ŞTIINŢE ŞI MEDIU D 02 Corpul D,
Str. Domnească nr. 111
8. ISTORIE, FILOSOFIE ŞI TEOLOGIE AS 004 Corpul AS,
Str. Domnească nr. 111
9. INGINERIE ȘI AGRONOMIE DIN BRĂILA Sala de Lectură Brăila,
Str. Calea Călăraşilor nr. 29
10. ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR I 01
I 02
Corpul I,
Str.N. Bălcescu nr. 59-61
11. ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE AE 016
(curtea interioară)
Corpul AE,
Str. Domnească nr. 111
12. ARTE AR 05 Corpul AR,
Str. Domnească nr. 111
13. TRANSFRONTALIERĂ Sala de festivităţi Cahul, Republica Moldova,
Universitatea „B.P.Hașdeu”
124 Chișinău, Republica Moldova,
Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport
111 Chișinău, Republica Moldova,
Institutul de Științe ale Educației
401 Comrat, Republica Moldova,
Universitatea de Stat
103 Taraclia, Republica Moldova,
Universitatea de Stat „Grigore Țamblac”
  1. Alte categorii de candidați
Nr. crt. Categorii candidați Sala Locaţie înscrieri
1. Cetățeni români de pretutindeni Serviciul secretariat,
sala U 90
Sediul central al Universităţii,
Str. Domnească nr. 47
2. Cetățeni ai statelor membre ale UE, ale SEE, ai Confederației Elvețiene și ai statelor terțe UE
3. Candidaţii aparţinând etniei romilor Serviciul secretariat,
sala U 89

Candidaţii aparţinând etniei romilor se vor prezenta la sediul Universităţii, str. Domnească nr. 47, cu recomandarea scrisă emisă de una dintre organizațiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă și nu faptul că este membru al organizației în cauză, pentru a fi vizată de secretarul şef al universității. Această recomandare va fi vizată de Formația Reprezentativă a Minorității Rome din România, reprezentată de Consiliul Minorităților Naționale. Nu se vor accepta declarații pe proprie răspundere privind apartenența la etnia romilor, înregistrate la notariat sau adeverințe eliberate de alte instituții/structuri etc.