Logo UGAL

Admitere 2022

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Programul şi locațiile de desfăşurare a înscrierilor
în centrele special amenajate 
pentru sesiunea septembrie 2022
- ciclul II – studii universitare de masterat -

 

Înscrierile se desfăşoară atât la centrele special amenajate cât și on-line.

Programul centrelor de înscriere este următorul:

  • Luni - Vineri între orele 8.30-15.30;
  • Sâmbătă între orele 9.00-14.00.
  1. Candidați români:
Nr. crt. Facultatea Sala Locaţie înscrieri Perioadă înscrieri
1. INGINERIE D 03 Corpul D,
Str. Domnească nr. 111
05-16.09.2022 on-line
05-10.09.2022 fizic
12-16.09.2022 fizic
2. ARHITECTURĂ NAVALĂ CN 14 Corpul CN,
Str. Domnească nr. 111
05-16.09.2022 on-line
05-10.09.2022 fizic
12-16.09.2022 fizic
3. ŞTIINŢA ŞI INGINERIA ALIMENTELOR F 103 Corpul F,
Str. Domnească nr. 111
05-16.09.2022 on-line
05-10.09.2022 fizic
12-16.09.2022 fizic
4. AUTOMATICĂ, CALCULATOARE, INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ Y 105
Y 106
Corpul Y,
Str. Științei nr.2
05-16.09.2022 on-line
05-10.09.2022 fizic
12-16.09.2022 fizic
5. EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT A 002
A 007
Corpul A,
Str. Gării nr. 63 - 65
05-16.09.2022 on-line
05-10.09.2022 fizic
12-16.09.2022 fizic
6. LITERE AS 111 Corpul AS,
Str. Domnească nr. 111
05-16.09.2022 on-line
05-10.09.2022 fizic
12-16.09.2022 fizic
7. ŞTIINŢE ŞI MEDIU  D 02 Corpul D,
Str. Domnească nr. 111
05-16.09.2022 on-line
05-10.09.2022 fizic
12-16.09.2022 fizic
8. ISTORIE, FILOSOFIE ŞI TEOLOGIE AS 004 Corpul AS,
Str. Domnească nr. 111
05-16.09.2022 on-line
05-10.09.2022 fizic
12-16.09.2022 fizic
9. INGINERIE ȘI AGRONOMIE DIN BRĂILA Sala de Lectură Brăila,
str. Calea Călăraşilor nr. 29
05-16.09.2022 on-line
05-10.09.2022 fizic
12-16.09.2022 fizic
10. ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR AVM,
I 01
I 02
Corpul I,
Str.N. Bălcescu nr. 59-61
05-16.09.2022 on-line
05-10.09.2022 fizic
12-16.09.2022 fizic
11. DREPT ȘI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE AE 001
AE 016
Corpul AE,
Str. Domnească nr. 111
05-16.09.2022 on-line
05-10.09.2022 fizic
12-16.09.2022 fizic
12. ARTE AE 013 Corpul AE,
Str. Domnească nr. 111
05-16.09.2022 on-line
05-10.09.2022 fizic
12-16.09.2022 fizic
13. TRANSFRONTALIERĂ (înscrierile se vor desfășura doar fizic) Cahul,  Universitatea „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Str. Piața Independenței nr. 1 12-15.09.2022
Comrat, Universitatea de Stat din Comrat, Str. Galațana nr. 17 12-15.09.2022
Taraclia, Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia, Str. Mira nr. 9 12-15.09.2022
Chișinău, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport din Chișinău, Str. Andrei Doga nr. 22 12-15.09.2022
Chișinău, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Str. Ion Creangă nr. 1 12-15.09.2022
Chișinău, Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova, Bulevardul Iuri Gagarin nr. 8 12-15.09.2022
  1. Alte categorii de candidați
Nr. crt. Categorii candidați Sala Locaţie înscrieri
1. Cetățeni români de pretutindeni Serviciul secretariat,
sala U 90
Sediul central al Universităţii,
Str. Domnească nr. 47
2. Cetățeni ai statelor membre ale UE, ale SEE, ai Confederației Elvețiene și ai statelor terțe UE
3. Candidaţii aparţinând etniei romilor Serviciul secretariat,
sala U 89

Candidaţii aparţinând etniei romilor se vor prezenta la sediul Universităţii, str. Domnească nr. 47, cu recomandarea scrisă emisă de una dintre organizațiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă și nu faptul că este membru al organizației în cauză, pentru a fi vizată de secretarul şef al universității. Această recomandare va fi vizată de Formația Reprezentativă a Minorității Rome din România, reprezentată de Consiliul Minorităților Naționale. Nu se vor accepta declarații pe proprie răspundere privind apartenența la etnia romilor, înregistrate la notariat sau adeverințe eliberate de alte instituții/structuri etc.