Skip to Main Content

Menu header

Metodologie admitere

 Termeni și condiții UGAL

 

Termeni și condiții de utilizare

 

Website-ul admitere.ugal.ro este deținut și administrat de către Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG), având următoarele date de identificare: cod unic de înregistrare (CUI) 3127522, cu sediul în Galați, str. Domnească, nr. 47, cod poștal 800008, tel: (+40) 336 130 108; (+40) 336 130 109, fax: (+40) 236 461 353, e-mail: rectorat@ugal.ro.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment conținutul acestui website, precum și Termenii și condițiile de utilizare, fără nici un fel de notificare prealabilă. Sunteți obligat(ă) să respectați toate revizuirile acestor termeni și condiții și de aceea se recomandă consultarea acestei pagini a site-ului admitere.ugal.ro în mod periodic, pentru a lua la cunoștință de actualizări.

Termenii și condițiile prezentate aici constituie un acord între Universitatea „Dunărea de Jos” și dumneavoastră. În cazul în care utilizați serviciile oferite prin intermediul acestui website, înseamnă că sunteți de acord cu termenii și condițiile stipulate în cele ce urmează. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile de utilizare și accesare, nu accesați platforma admitere.ugal.ro.

 

1. Scop

 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați publică pe website-ul admitere.ugal.ro informații legate de oferta educațională, modalitatea de admitere a candidaților la programele de studii pe care le organizează și oferă persoanelor interesate posibilitatea de a se înscrie online, respectând Metodologia de admitere.

Sunteți obligat(ă) să citiți cu atenție termenii și condițiile de mai jos. Accesarea platformei admitere.ugal.ro nu se va realiza prin nici o modalitate ce ar putea produce deteriorarea ei sau limitarea funcționalităților sale sau într-o modalitate care este contrară legii, frauduloasă, dăunătoare sau aflată în legătură cu o activitate frauduloasă sau ilegală. Utilizarea platformei admitere.ugal.ro nu se va face în scopul găzduirii, copierii, stocării, transmiterii, publicării sau distribuirii oricăror materiale ce conțin viruși sau alte programe informatice ce au rolul de a cauza distrugeri totale sau parțiale. Orice utilizare în sensurile prezentate în acest paragraf nu este permisă și cade sub incidența dispozițiilor legislației civile, contravenționale și penale din România.

 

2. Legislație incidentă

 

Acest Acord a fost redactat, se va derula și se va interpreta în conformitate cu legislația română în domeniu, în vigoare. Aceasta se completează, în măsura aplicabilității, cu normele de referință de la nivelul Uniunii Europene.

Prin accesarea și utilizarea website-ului admitere.ugal.ro, utilizatorul se declară de acord cu faptul că legile române vor guverna acești Termeni și condițiile de utilizare precum și orice dispută de orice fel ce ar putea sa apară între candidat și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. În cazul unor eventuale conflicte, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanțele competente din Galați (sediul UDJG), în conformitate cu legile române în vigoare.

 

3. Drept de proprietate și drepturi de autor

 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați este proprietarul exclusiv al website-ului și al tuturor informațiilor și datelor conținute de acesta: imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe, desene, fotografii, clipuri audio sau video și alte date. Toate drepturile sunt rezervate. Destinatarul/utilizatorul are permisiunea de a imprima sau descărca pe calculatorul personal sau pe terminalul utilizat – și numai pe acesta – secțiuni de materiale din diferite zone ale website-ului, doar pentru utilizare exclusiv academică și non-comercială proprie.

 

4. Condiții de utilizare a website-ului

 

4.1 Responsabilitatea deținătorului

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați va depune toate eforturile pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a website-ului, însă nu garantează funcționarea neîntreruptă, funcționarea fără erori sau corectarea necondiționată a acestora.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați își rezervă dreptul de a monitoriza conținutul websiteului și de a înlătura unilateral și fără notificare acele elemente de conținut considerate dăunătoare sau care sunt contrare prezentelor condiții, moralei, eticii universitare și/sau normelor legale în vigoare. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați nu poate fi făcută răspunzătoare în nici un fel de daunele sau pierderile pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii necorespunzătoare a informațiilor prezentate în acest site web.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către utilizatori, pe o perioada nelimitată/nedeterminată de timp, din orice motive, tehnice sau comerciale. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați nu garantează că aspectele funcționale ale acestui website nu vor fi niciodată întrerupte sau fără erori. Folosirea și vizitarea acestui site web se fac pe propria răspundere a utilizatorului.

 

4.2. Responsabilitatea utilizatorului

Accesarea și utilizarea acestui site web se face pe propria răspundere a utilizatorului. Prin accesarea platformei admitere.ugal.ro, utilizatorul își asumă riscul și responsabilitatea totală pentru utilizarea acestuia și a Internet-ului, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați fiind liberă de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de accesarea websiteului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe acesta. Astfel, sunteți deplin responsabil de propriile acțiuni, precum și de consecințele juridice pe care acestea le vor avea, respectiv în urma aplicării online a dosarului de înscriere la admitere și a veridicității informațiilor pe care ni le furnizați în acest sens și ni le puneți la dispoziție prin intermediul platformei admitere.ugal.ro. În situația oferirii unor informații incorecte sau nereale, utilizatorul ia cunoștință și înțelege că își asumă riscul de a fi eliminat din cadrul sesiunii de admitere, fiind singurul responsabil de veridicitatea și corectitudinea informațiilor furnizate în vederea înscrierii la Sesiunea de Admitere Iulie 2020 organizată de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

În niciun caz, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați nu va fi responsabilă pentru vreun eventual prejudiciu direct și/sau indirect, principal și/sau secundar, apărut din utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a website-ului.

Orice utilizator care vizitează acest site o face în nume personal și pe propria răspundere. Materialele și informațiile conținute în acest site sunt furnizate în scop de informare generală, nefiind însoțite de nici un fel de garanții, explicite sau implicite.

 

4.3. Restricționări

Utilizatorii vor folosi doar numele și prenumele proprii și reale. Persoanele care vor utiliza o adresă de e-mail fictivă (sau care nu le aparține), vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entități vor fi raportate organelor abilitate. În acest din urmă caz, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați nu își asumă responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la niciun fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări nereale.

Utilizatorul nu are permisiunea de a transmite niciun fel de materiale scrise, date, imagini care ar viola drepturile de proprietate ale terților. Utilizatorul nu are permisiunea de a afișa sau transmite niciun material care conține viruși ori alte identități electronice distructive sau de contaminare. Utilizatorul nu are permisiunea de a afișa sau transmite niciun mesaj cu conținut amenințător, abuziv sau care propagă discriminarea de orice natură. Este interzisă afișarea sau transmiterea oricărui mesaj calomniator, defăimător, injurios sau care dezvăluie informații private sau personale ale oricărei persoane terțe. Utilizatorul nu are permisiunea de a afișa sau transmite orice materiale scrise, date, imagini sau programe care sunt indecente sau obscene, care lezează demnitatea umană sau drepturile omului. Utilizatorul nu are permisiunea de a utiliza facilitățile si capacitățile websiteului pentru a desfășura activități contrare legii sau care încalcă sau ar putea încălca drepturile terților.

Este interzisă î ;ncercarea de a sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua websiteului, accesarea oricăror servere sau servicii electronice aparținând Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, fără autorizația expresă, prealabilă și scrisă a acesteia.

Este interzisă orice intervenție sau tentativă de a interveni, prin orice mijloace, în funcționarea serverelor care deservesc website-ul.

Prin natura sa, utilizării website-ului admitere.ugal.ro i se aplică toate prevederile din legislația națională cu privire la infracțiunile contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice.

 

4.3 Prelucrarea datelor cu caracter personal

Utilizatorul este exclusiv responsabil pentru toate activitățile care survin prin accesarea contului său din secțiunea Înscriere admitere, iar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați nu va răspunde pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului său.

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prin crearea contului de utilizator, acesta ia la cunoștință și este de acord în mod expres și neechivoc ca datele având caracter personal: (1) să fie prelucrate prin orice mijloace, pentru gestionarea situațiilor școlare și întocmirea actelor de studii; (2) să fie transmise de către Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați către instituțiile publice care le solicită sau către alte instituții aflate în subordinea statului român pentru verificare. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați stochează datele colectate în condiții de siguranță, iar furnizarea acestora se realizează conform legislației în vigoare.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați nu solicită utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon / e-mail etc.) informații confidențiale, precum date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care utilizatorul le divulgă unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, utilizatorul nu poate ține răspunzătoare Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați pentru niciun fel de prejudiciu.

 

5. Obligațiile privind furnizarea datelor

 

Pentru accesarea anumitor secțiuni ale website-ului admitere.ugal.ro, utilizatorul este obligat:

  • să furnizeze date reale, exacte și complete despre persoana sa, așa cum este cerut de câmpurile din contul de utilizator;
  • să actualizeze datele de înregistrare în cazul modificării acestora, în maximum 24 de ore de la operarea modificărilor respective.

Dacă în cursul înregistrării sunt furnizate informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete și dacă se constată folosirea website-ului într-un mod neconform cu uzanțele normale, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați are dreptul unilateral să restricționeze parțial sau total accesul la website, respectiv, să refuze cererea de înscriere la concursul de admitere.

 

6. Răspundere și limitări de răspundere

 

Forța Majoră, așa cum este definită de legea română, exonerează de răspundere părțile acestui Acord pe durata existenței cauzelor care au generat-o.

 

7. Modificarea acordului

 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați își rezervă dreptul de a modifica oricare dintre termenii și condițiile incluse în acest Acord, orice anexă și orice regulament inclus sau la care se face referință, în orice moment, unilateral, și de a determina când astfel de schimbări se aplică atât utilizatorilor curenți, cât și celor viitori. Orice schimbări sau modificări vor intra în vigoare după ce ele vor fi afișate în această secțiune. Continuarea utilizării serviciului de către utilizatori după modificarea acestor termeni și condiții constituie un acord tacit și va fi perceput ca atare.

 

8. Dispoziții finale

 

Regimul juridic al Termenilor și condițiilor de utilizare este acela al unui contract valabil încheiat. Neexercitarea din partea Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a vreunui drept prevăzut în prezentul Acord nu va reprezenta în nicio situație o renunțare la acel drept.

 

Întrebări frecvente


Pașii care trebuie urmați pentru înscrierea online pot fi consultați pe website-ul www.admitere.ugal.ro. Se accesează platforma la adresa www.admitere.ugal.ro, de pe orice dispozitiv de tip desktop PC, laptop, tabletă, telefon mobil, cu acces la rețeaua de internet, și se creează un cont de utilizator. Se completează câmpurile obligatorii, se încarcă documentele scanate/fotografiate și se selectează facultatea și programele de studii la care doriți să vă înscrieți. Ghidul înscrierii online, aici.Da. În cadrul facultăților vor fi amenajate săli cu dotarea necesară, conform reglementărilor legale în vigoare, unde se vor primi dosarele în formă fizică.Olimpicii cu performanțe recunoscute la concursurile internaționale, precum și absolvenții de liceu care au obținut distincții la olimpiadele școlare, concursuri artistice sau sportive la nivel național sau internațional, pot fi admiși în învățământul superior, fără concurs de admitere la studii universitare de licență, doar la domeniile corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinși. Admiterea fără concurs a olimpicilor se face în limita numărului de locuri disponibile, pentru locurile subvenționate de la bugetul de stat, respectând criteriile de admitere pentru olimpici, menționate în Metodologia desfășurării concursului de admitere la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați  în anul 2020 .Candidații proveniți din licee situate în mediul rural pot participa la concursul de admitere pe aceleași liste cu restul candidaților, pe locurile bugetate alocate special pentru ei, precum și pe locurile cu taxă.Candidații aparținând etniei rromilor pot participa la concursul de admitere pe aceleași liste cu restul candidaților, pe locurile bugetate alocate special pentru ei, precum și pe locurile cu taxă.Candidații români de pretutindeni care nu au domiciliul stabil în România, cu sau fără cetățenie română, pot participa la concursul de admitere pe locurile bugetate alocate special pentru ei, precum și pe locurile cu taxă.
Candidații care aleg să candideze pe locurile speciale ale românilor de pretutindeni vor depune un singur dosar și sunt scutiți de plata taxei de înscriere.Da. În acest caz, dosarele candidaților se pot depune atât la Sediul central al Universității, Direcția Generală Secretariat, camera 89, conform calendarului de admitere, cât și online, prin transmitere la adresa rectorat@ugal.roDa. În condițiile în care candidații români de pretutindeni au cetățenie română și domiciliul stabil în România, candidații pot opta pentru locurile bugetate sau locurile cu taxă, cu mențiunea că acei candidați care au absolvit liceul în țara de origine, să prezinte în plus, un atestat de recunoaștere a studiilor eliberat de direcția de specialitate din cadrul M.E.C.
În condițiile în care candidații români de pretutindeni nu au domiciliul stabil în România, aceștia pot opta doar pentru locurile cu taxă.
În ambele situații, candidații vor susține examen de admitere în aceleași condiții ca ale candidaților români și vor plăti taxa de înscriere în valoare de 150 lei.Da. Există posibilitatea să vă înscrieți la mai multe facultăți. Candidații vor depune câte un dosar de înscriere la fiecare facultate la care doresc să se înscrie, indiferent de numărul programelor de studii pentru care optează.Un candidat poate participa la admiterea în învățământul cu frecvență la mai multe domenii de studii din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, dar poate fi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le oferă.Da. Pot fi scutiți de taxa de înscriere candidații orfani de ambii părinți, cei proveniți de la casele de copii sau din sistemul de plasament familial, copiii eroilor-martiri ai revoluției din decembrie 1989, candidații care au fost răniți în revoluție, cadrele didactice în funcțiune și copiii cadrelor didactice din instituțiile aparținând Ministerului Educației și Cercetării. De asemenea, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat, precum și copiii orfani de unul sau de ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere în învățământul superior și beneficiază de gratuitate la cazare în cămine. Scutirea la plata taxei de înscriere pentru admiterea la studii universitare de licență și masterat se acordă pentru un singur dosar de concurs și pentru candidații cu vârsta de până la 26 ani.Da, pot fi alese toate specializările din cadrul facultății pentru care a fost plătită taxa de înscriere.Se consultă cu atenție lista cu programele de studii oferite de facultățile din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, și se aleg programele de studii care răspund cel mai bine aptitudinilor, pasiunilor și dorințelor dumneavoastră de formare. Fiecare candidat poate alege mai multe opțiuni în regim bugetat sau cu taxă pentru a crește șansele de a fi admis/ă la unul dintre programele de studii de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.În urma generării noilor liste din cadrul fazelor admiterii, un candidat va avansa întotdeauna către opțiunile prioritare din fișa de înscriere, dacă există locuri la acele opțiuni! De aceea este important ca el să treacă în fișa de înscriere opțiunile, în ordinea preferințelor.Da, ordinea opțiunilor din listă poate fi modificată. Însă, această operație se poate face doar dacă dosarul este încă deschis și nu a fost trimis către comisia de verificare (nu a fost apăsat butonul Trimite dosar)Pentru modificarea ordinii opțiunilor în listă, vechile opțiuni trebuie șterse și apoi reintroduse în ordinea noilor preferințe.Da, ca urmare a nedepunerii diplomelor de bacalaureat în original, conform calendarelor și condițiilor făcute publice de facultăți, după afișarea listelor de candidați admiși. Neprezentarea în perioada menționată atrage după sine pierderea locului ocupat și astfel, listele pot suferi modificări, acestea producând modificarea ierarhiei în listele afișate.Statutul de student finanțat de la buget sau cu taxă se actualizează după primul semestru al anului I si apoi anual, în funcție de performanțele universitare.Nu. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat pentru un singur program de licență. Studenții admiși la al doilea domeniu/program de studii în învățământul superior de stat pot urma studiile simultan, astfel:

  • dacă primul domeniu/program de studii este urmat în regim bugetat, cel de-al doilea domeniu/program de studii va fi în regim cu taxă;
  • dacă primul domeniu/program de studii este urmat în regim cu taxă în învățământul de stat sau particular, cel de-al doilea domeniu/program de studii poate fi urmat în regim bugetat, dacă sunt satisfăcute cerințele admiterii, adică dacă au reușit să ocupe, prin concurs, un loc bugetat.Candidații vor depune câte un dosar de înscriere la fiecare facultate la care doresc să se înscrie, indiferent de numărul programelor de studii pentru care optează.

Candidații care optează pentru înscrierea online trebuie să încarce în platforma de admitere documentele scanate ale dosarului de înscriere, conform instrucțiunilor prevăzute în ghidul de înscriere online disponibil pe pagina web www.admitere.ugal.ro.

Pentru a vedea documentele pe care trebuie să le conțină dosarul de înscriere, accesați linkul: acesta.Candidații care se înscriu la domeniul Teologie trebuie să prezinte în plus față de ceilalți candidați, certificatul de botez și acordul scris al Arhiepiscopiei sau al Episcopiei de care aparțin. În plus, candidații proveniți din alte eparhii trebuie să solicite și să depună la dosar și avizul Arhiepiscopiei „Dunării de Jos”.La înscriere, aceștia vor prezenta, pe lângă actele prevăzute pentru ceilalți candidați și o recomandare scrisă emisă de una dintre organizațiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă și nu faptul că este membru al organizației în cauză. Această recomandare va fi vizată de Biroul Județean pentru romi de pe lângă Instituția Prefectului Județului Galați. Nu se vor accepta declarații pe proprie răspundere privind apartenența la etnia romilor înregistrate la notariat sau adeverințe eliberate de alte instituții/structuri, etc.Cetățenii străini care candidează la facultățile la care se susțin probe trebuie să prezinte în plus  față de ceilalți candidați următoarele documente:

  • declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că participantul a respectat regimul de izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu COVID-19 în ultimele 14 zile;
  • adeverința medicală din care să reiasă starea actuală de sănătate a deținătorului și eventual antecedente personale legate de boli cronice și respectiv SARS-COV 2, în limba română;
  • rezultatul negativ al testului de identificare a agentului etiologic al bolii COVID-19, efectuat înainte cu 3-4 zile de examen.Candidații studenți care participă la concursul de admitere pentru a urma concomitent două programe de studii trebuie să prezinte în plus față de ceilalți candidați, o adeverință de student eliberată de facultatea unde studiază, în care se precizează anul de studiu în care studentul este înscris, programul de studii și forma de finanțare.În sala de concurs, candidații se pot legitima cu unul dintre următoarele documente: buletinul, cartea de identitate, adeverința de identitate eliberată de Poliție sau pașaportul, toate aflate în perioada de valabilitate. Acestora li se adaugă legitimația de concurs. Lipsa documentului de identitate sau a legitimației de concurs duce la excluderea din sală a candidatului şi, în consecință, la eliminarea din concursul de admitere.Da. Admiterea la învățământul cu frecvență, la ciclul de studii universitare de licență, se organizează, în două sesiuni: iulie și septembrie. În sesiunea septembrie se organizează concurs de admitere doar pentru facultățile care nu au ocupat toate locurile scoase la concurs în sesiunea din iulie.Pentru învățământul la distanță și cu frecvență redusă admiterea se organizează în septembrie.Da. Accesul candidaților în sala de concurs se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu o oră înainte de momentul începerii concursului (al deschiderii plicurilor cu subiecte). La intrarea în sala de examen, candidații vor fi triați epidemiologic (termometrizare), vor purta mască de protecție și vor păstra distanța de 2,0 m.