Skip to Main Content

Menu header

Metodologie admitere

 Locuri scoase la concurs

 

Repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de master, învăţământ cu frecvenţă, în anul universitar 2020-2021

 

Nr. crt. Facultatea Domeniul de master Programul de studii universitare de master Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă Cifra de școlari-zare pentru studii CPV Cifra totală de şcolarizare propusă
Locuri la buget Locuri la buget cu bursă pentru românii de pretu-tindeni  Locuri la buget fără bursă pentru românii de pretu-tindeni
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 4+5+6+7+8
1 Inginerie Inginerie industrială Managementul calităţii în inginerie industrială 25   1 48 1 75
Proiectare şi simulare în ingineria sudării 25   1 48 1 75
Inginerie mecanică Modelare şi simulare în inginerie mecanică 34   1 14 1 50
Sisteme şi echipamente termice şi protecţia mediului 25     24 1 50
Ingineria materialelor Materiale avansate şi tehnologii inovative 25   1 48 1 75
Ingineria mediului Calitatea mediului şi dezvoltare durabilă 25     75   100
TOTAL 159 0 4 257 5 425
2 Arhitectură Navală Arhitectură navală Arhitectură navală (în limba engleză) 45     5   50
TOTAL 45 0 0 5 0 50
3 Știința și Ingineria Alimentelor Ingineria produselor alimentare Controlul, expertizarea şi siguranţa alimentelor 30   2 4   36
Ştiinţa şi ingineria alimentelor 10   2 13   25
Nutriţie 20   2 17   39
Știința mediului Controlul şi expertizarea calităţii mediului 20     30   50
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Inginerie şi management în alimentație publică şi agroturism 20   2 28   50
TOTAL 100 0 8 92 0 200
4 Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică Inginerie electrică Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile 25   1 32 2 60
Electronică de putere și sisteme avansate de conversie
Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale Sisteme electronice avansate 18   2 18 2 40
Calculatoare şi tehnologia informaţiei Tehnologii informatice avansate 25   2 6 1 34
Ingineria sistemelor Sisteme informatice de conducere avansată 22   1 15 2 40
TOTAL 90 0 6 71 7 174
5 Educaţie Fizică şi Sport Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Kinetoterapie la domiciliu  18   2 30   50
Educație fizică școlară și management sportiv 23   2 25   50
Științe ale educației Management educațional 15     35   50
TOTAL 56 0 4 90 0 150
6 Litere Filologie Identitate, interculturalitate și multiculturalism în literatura română și europeană 24   2 23 1 50
Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză) 23     26 50
Literatură, film și reprezentări culturale (în limba engleză) 23     26 50
TOTAL 70 0 2 75 1 150
7 Ştiinţe şi Mediu Ingineria mediului Monitorizarea și managementul mediului 20     30   50
Matematică Matematică aplicată în științe 20     30   50
Chimie Analiza și controlul produselor agrochimice, farmaceutice și cosmetice 10   1 40   51
TOTAL 50 0 1 100 0 151
8 Istorie, Filosofie şi Teologie Istorie Geopolitică și interferențe sociale și culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filosofie, Sociologie) 19     31   50
Teologie Spiritualitatea ortodoxă și asistență socială 19   1 30   50
TOTAL 38 0 1 61 0 100
9 Inginerie și Agronomie din Brăila Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului 25     25   50
Inginerie mecanică Dinamica mașinilor și echipamentelor tehnologice 25     25   50
TOTAL 50 0 0 50 0 100
10 Economie şi Administrarea Afacerilor Contabilitate Contabilitate și audit 22   3 25   50
Finanţe Management financiar și bancar 22   3 25   50
Management Strategii și politici manageriale 23   3 24   50
Marketing Marketing și comunicare în afaceri 22   3 25   50
Administrarea afacerilor Administrarea și dezvoltarea afacerilor în turism 22   3 25   50
TOTAL 111 0 15 124 0 250
11 Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice Drept Științe penale și criminalistică 20   1 4   25
Combaterea criminalității informatice 20   1 4   25
Ştiinţe administrative Administrație publică și integrare europeană 36   3 11   50
TOTAL 76 0 5 19 0 100
12 Arte Muzică Teoria și practica spectacolului liric 10   4 1   15
TOTAL 10 0 4 1 0 15
13 Transfrontalieră Știința sportului și educației fizice Loisir - Fitness  (Cahul)   20       20
Kinetoterapie la domiciliu  (Chișinău)   25       25
Drept Științe penale și criminalistică  (Chișinău)   25       25
Relații internaționale și cooperare transfrontalieră (interdisciplinar cu domeniul:  Științe administrative)   (Cahul)   25       25
Filologie Limba română - Identitate și deschidere culturală  (Cahul)   25       25
Literatură română și dialog pluri-identitar - paradigme culturale contemporane  (Chișinău)   30       30
Economie și afaceri internaționale Administrarea afacerilor internaționale  euroregionale  (Cahul)   25       25
Istorie Geopolitică și interferențe social-culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filologie, Teologie)   (Cahul)   25       25
Ingineria produselor alimentare Controlul, expertizarea și siguranța alimentelor   (Cahul)   20       20
Ingineria materialelor Ingineria materialelor avansate  (Cahul)   20       20
Științe ale comunicării Comunicare, multiculturalitate și multilingvism  (Comrat)   25       25
Comunicare instituțională  (Chișinău)   38       38
TOTAL   303       303
TOTAL Universitate 855 303 50 935 13 2158