Logo UGAL

Admitere 2021

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați felicită candidații admiși în Etapa I pentru alegerea făcută și vine în întâmpinarea acestora oferind suport prin deschiderea în Moldova a centrelor de preluare a documentelor originale. Centrele vor funcționa în perioada 22-24 iulie, conform precizărilor de mai jos:

Localizarea sălilor pentru probele de concurs pentru examenul de admitere în anul 2021, sesiunea iulie, se regăsește aici.

 

În baza Protocolului încheiat între Patriarhia Română și Ministerul Educației Naționale din 29.05.2014 şi având în vedere legislaţia universitară în vigoare,  înscrierea candidaților la concursul de admitere licență/masterat, sesiunile iulie-septembrie 2021, la toate specializările teologice din cadrul Facultăţii de Istorie, Filozofie şi Teologie se face în baza unui dosar, care va cuprinde:

Ghidul candidatului pentru înscrierea online la admitere în cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, sesiunea Iulie 2021 vine în ajutorul candidaţilor care au optat pentru înscrierea online în cadrul admiterii la studii universitare de licenţă.

[Descarcă]

 

 • Pentru candidații care optează pentru domeniile de licență sau master Teatru și artele spectacolului, Muzică adeverința medicală tip trebuie să fie eliberată de cabinetele medicale școlare sau de către medicul de familie, din care să rezulte că posesorul adeverinței este apt din punct de vedere medical pentru domeniul la care candidează; adeverința medicală tip trebuie să conțină în mod obligatoriu analiza de sânge (VDRL).
  În cazul acestor candidați nu mai este necesară vizarea de către medicul de la Cabinetul Medical Studențesc din Galați a adeverinței medicale tip.
 • Pentru candidații de la domeniul Sănătate adeverința medicală va fi vizată de către reprezentanți ai Cabinetului Medical Studențesc din Galați în momentul înscrierii candidatului la concursul de admitere - în centrele special amenajate.
 • Pentru candidații care optează pentru domeniile de licență Educație fizică și sport, Științe ale educației, Kinetoterapie se va depune suplimentar la dosar și analiza de sânge (VDRL). Adeverința medicală tip va fi vizată în ziua probelor de către reprezentanți ai Cabinetului Medical Studențesc din Galați.
  Candidații care au optat pentru înscrierea online se vor prezenta în ziua probelor cu analiza de sânge (VDRL) în original.
 • Cetățenii străini care candidează la facultățile la care se susțin probe nu mai trebuie să prezinte următoarele documente:
  • declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că participantul a respectat regimul de izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu COVID-19 în ultimele 14 zile;
  • rezultatul negativ al testului de identificare a agentului etiologic al bolii COVID-19, efectuat cu 72 de ore înaintea probelor de examen sau dovada vaccinării complete anti SARS-COV 2.

 

Pe perioada Admiterii, sesiunea Iulie 2021, la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, candidaților le este oferită posibilitatea de cazare în timpul desfășurării înscrierii cât și în perioada probelor de concurs.