Logo UGAL

Admitere 2024

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Concurs de admitere anul 2024 - sesiunea Iulie

 

Ciclul I studii universitare de licență - învățământ cu frecvență
(cu excepția Facultății de Medicină și Farmacie și Facultății Transfrontaliere)

  

Etapa I

1 - 23 iulie 2024
(23 iulie până la ora 1400)
înscrieri online pentru toate facultățile
15 - 24 iulie 2024
(24 iulie până la ora 1530)
înscrieri la centrele special amenajate (cu excepția facultăților care susțin probe eliminatorii)*
* Pentru Facultățile: Educație Fizică și Sport/ Arte/ Istorie, Filosofie și Teologie (domeniile: Teologie,  Arte vizuale),
care susțin probe,
 calendarul din Etapa I este urmărorul:
 * 1 - 21 iulie 2024
(21 iulie până la ora 1200)
înscrieri online
 * 15 - 21 iulie 2024
(21 iulie până la ora 1400)
înscrieri la centrele special amenajate
* 22 - 24 iulie 2024 desfășurarea probelor eliminatorii și de concurs
24 - 25 iulie 2024 afișarea rezultatelor din Etapa I și rezolvarea contestațiilor
25 - 28 iulie 2024 depunerea diplomelor de bacalaureat în original
(termen final de depunere diplome - 28 iulie, ora 1000)

 

Etapa a II-a

29 iulie 2024 afișarea listelor din Etapa a II-a
29 - 31 iulie 2024 depunerea diplomelor de bacalaureat în original
(termen final de depunere diplome - 31 iulie, ora 1200)
1 august 2024 afișarea listelor finale
2 - 5 august 2024 înscrierea în anul I și semnarea contractelor de studii pentru anul universitar 2024-2025

 

Ciclul I studii universitare de licență - Facultatea de Medicină și Farmacie

 

Etapa I  

1 - 21 iulie 2024
(21 iulie până la ora 1200)
înscrieri online
15 - 22 iulie 2024
(21 iulie până la ora 1530)
înscrieri la centrele special amenajate
23 - 24 iulie 2024 desfășurarea probelor de concurs: 
   23 iulie  - la programele de studii:
  • Farmacie
  • Asistență medicală generală
  • Moașe
  • Tehnică dentară

   24 iulie - la programele de studii:
  • Medicină
  • Medicină dentară
25 - 26 iulie 2024 afișarea rezultatelor din Etapa I și rezolvarea contestațiilor
26 - 29 iulie 2024 depunerea diplomelor de bacalaureat în original
(termen final de depunere diplome - 29 iulie, ora 1000)

 

Etapa a II-a

30 iulie 2024 afișarea listelor din Etapa a II-a
31 iulie - 1 august 2024 depunerea diplomelor de bacalaureat în original
(termen final de depunere diplome – 1 august, ora 1200)
1 august 2024 afișarea listelor finale
2 - 5 august 2024 înscrierea în anul I și semnarea contractelor de studii pentru anul universitar 2024-2025

 

Ciclul I studii universitare de licență - Facultatea Transfrontalieră

 

Etapa I  

24 - 28 iulie 2024
(28 iulie până la ora 1400)
înscrieri la centrele special amenajate (cu excepția programelor de studii la care se susțin probe)*
* Pentru programele de studii la care se susțin probe, calendarul din Etapa I este următorul:
* 24 - 25 iulie 2024
(25 iulie până la ora 1530)
înscrieri la centrele special amenajate
26 - 28 iulie 2024 desfășurarea probelor eliminatorii și de concurs
29 - 30 iulie 2024 afișarea rezultatelor din Etapa I și rezolvarea contestațiilor
(termen final pentru depunerea contestațiilor - 30 iulie, ora 1200)
30 - 31 iulie 2024 depunerea diplomelor de bacalaureat în original
(termen final de depunere diplome - 31 iulie, ora 12.00)

 

Etapa a II-a

1 august 2024 afișarea listelor din Etapa a II-a
2 - 5 august 2024 depunerea diplomelor de bacalaureat în original
(termen final de depunere diplome – 5 august, ora 1200)
5 august 2024 afișarea listelor finale
6 - 9 august 2024 înscrierea în anul I și semnarea contractelor de studii pentru anul universitar 2024-2025

 

Ciclul I studii universitare de licență - învățământ la distanță / cu frecvență redusă

 

1 - 27 iulie 2024
(27 iulie până la ora 1200)
înscrieri online
10 - 28 iulie 2024
(28 iulie până la ora 1400)
înscrieri la centrele special amenajate (Galați și Buzău)
29 - 30 iulie 2024 afișarea rezultatelor intermediare și rezolvarea contestațiilor
30 - 31 iulie 2024 depunerea diplomelor de bacalaureat în original
1 august 2024 afișarea listelor finale
2 - 5 august 2024 înscrierea în anul I și semnarea contractelor de studii pentru anul universitar 2024-2025