Logo UGAL

Admitere 2022

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Taxe de şcolarizare pentru anul I 2022-2023
- studii universitare de masterat -

 

Nr. crt. Facultatea Cuantumul taxei
1 Inginerie 3.000 lei
2 Arhitectură Navală
3 Știința și Ingineria Alimentelor
4 Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
5 Educație Fizică și Sport
6 Litere
7 Științe și Mediu
8 Istorie, Filosofie și Teologie
9 Inginerie și Agronomie din Brăila
10 Economie și Administrarea Afacerilor
11 Drept și Științe Administrative
12 Arte
13 Transfrontalieră