Logo UGAL

Admitere 2021

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Anexa 7

Condițiile speciale de înscriere și de admitere la anul pregătitor de învățare a limbii române

I. CANDIDAȚI ROMÂNI DE PRETUTINDENI

 

Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 1. Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus;
 2. Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.

Înscrierile se pot face la centrul special amenajat la sediul central al Universității, Direcția Generală Secretariat, camera U90, precum și online, prin transmiterea documentelor la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., conform calendarului de admitere.

 

Actele necesare pentru înscrierea la centrul special amenajat

Candidațiii care optează pentru înscrierea la centrul special amenajat vor depune un dosar tip plic care conține următoarele acte:

 • cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (se completează la depunerea dosarului);
 • diploma de bacalaureat, în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul); pentru absolvenții din 2021 este valabilă adeverința de absolvent în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • foaia matricolă, în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • copie simplă - certificat de naștere (tradus de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • copie simplă - certificat de căsătorie (tradus de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • copie simplă după buletinul de identitate (care atestă domiciliul stabil);
 • copie simplă după pașaportul străin și pașaportul de cetățean român cu domiciliul stabil în străinătate;
 • adeverință medicală în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);
  • pentru candidații care optează pentru domeniile de licență Educație fizică și sport, Științe ale educației, Kinetoterapie, adeverința medicală va fi vizată în ziua probelor de către reprezentanți ai Cabinetului medical studențesc. În acest sens, candidații trebuie să prezinte adeverințele în original, analiza de sânge (VDRL) și copie după dovada de vaccinări.
  • candidații care optează pentru domeniile Teatru și artele spectacolului și Muzică vor depune la dosar adeverința medicală pentru demonstrarea stării de sănătate specifice domeniului și declarație pe propria răspundere de confirmare a stării de clinic sănătos pentru a urma domeniul la care candidează. 
  • candidații care optează pentru domeniul Sănătate trebuie să depună la dosar o adeverință medicală prin care să se demonstreze că sunt apți pentru a urma profilul medical, analiza de sânge (VDRL) și copie după dovada de vaccinări. Totodată, se va depune și o declarație pe propria răspundere de confirmare a stării de clinic sănătos.
 • 1 dosar plic;
 • 3 (trei) fotografii tip buletin;
 • declarație pe propria răspundere că nu deține buletin/carte de identitate românească (în limba română);
 • declarație pe propria răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare conf. anexei nr. 3 din Metodologia de școlarizare a Românilor de Pretutindeni.

Toate copiile necesare pentru dosarul de înscriere la admitere se certifică drept „conform cu originalul” de către persoana desemnată din cadrul comisiei de admitere, care are atribuții în acest sens.

 

Actele necesare pentru înscrierea online

Candidații care optează pentru transmiterea online a documentelor la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. vor atașa în copie scanată / fotografie, format *.jpeg. următoarele acte:

 • cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • diploma de bacalaureat (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul); pentru absolvenții din 2021 este valabilă adeverința de absolvent în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • foaia matricolă (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • certificatul de naștere (tradus de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • certificatul de căsătorie (tradus de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • buletinulul de identitate (care atestă domiciliul stabil);
 • pașaportul străin și pașaportul de cetățean român cu domiciliul stabil în străinătate;
 • adeverință medicală (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul); 
  • pentru candidații care optează pentru domeniile de licență Educație fizică și sport, Științe ale educației, Kinetoterapie, adeverința medicală va fi vizată în ziua probelor de către reprezentanți ai Cabinetului medical studențesc. În acest sens, candidații trebuie să prezinte adeverințele în original, analiza de sânge (VDRL) și copie după dovada de vaccinări.
  • candidații care optează pentru domeniile Teatru și artele spectacolului și Muzică vor depune la dosar adeverința medicală pentru demonstrarea stării de sănătate specifice domeniului și declarație pe propria răspundere de confirmare a stării de clinic sănătos pentru a urma domeniul la care candidează.
  • candidații care optează pentru domeniul Sănătate trebuie să depună la dosar o adeverință medicală prin care să se demonstreze că sunt apți pentru a urma profilul medical, analiza de sânge (VDRL) și copie după dovada de vaccinări. Totodată, se va depune și o declarație pe propria răspundere de confirmare a stării de clinic sănătos.
 • fotografie tip buletin;
 • declarație pe propria răspundere că nu deține buletin/carte de identitate românească (în limba română);
 • declarație pe propria răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare conf. anexei nr. 3 din Metodologia de școlarizare a Românilor de Pretutindeni.
 • declarație propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 

Examenul de admitere constă în concurs pe bază de dosar, media de admitere fiind 100% media examenului de bacalaureat. Sunt exceptate de la această prevedere facultățile de Educație Fizică și Sport și Arte, unde se susțin probe eliminatorii. Criteriul de departajare pentru candidații cu aceeași medie de admitere este media multianuală din liceu.

Candidații care, inițial, au fost admiși la un program de studii și se află în anul pregătitor, pot opta pentru un alt program de studii, numai printr-un nou concurs de admitere, după absolvirea anului pregătitor. În cazul nepromovării noului concurs de admitere, aceștia își pot continua studiile, în baza aprobării anterioare.

Taxa de înscriere: Românii de pretutindeni/Românii din Diaspora sunt scutiți de taxa de înscriere la concursul de admitere în anul pregătitor de limbă română, conform OMEN 4107/06.07.2018.