Logo UGAL

Admitere 2024

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Documentele  și condițiile de admitere pentru
anul pregătitor de învățare a limbii române

CANDIDAȚI ROMÂNI DE PRETUTINDENI

 

Înscrierile se pot face la centrul special amenajat la sediul central al Universității, Direcția Generală Secretariat, camera U90, precum și online, prin încărcarea documentelor pe platforma www.admitere.ugal.ro, conform calendarului de admitere. Pentru informații suplimentare candidații pot solicita lămuriri la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 

1. Candidații care optează pentru înscrierea la centrul special amenajat vor depune un dosar tip plic care conține următoarele documente:

 1. cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (se completează la depunerea dosarului);
 2. diploma de bacalaureat, în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul); pentru absolvenții din 2024 este valabilă adeverința de absolvent în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);
 3. foaia matricolă, în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);
 4. certificatul de naștere în copie (tradus de un traducător autorizat, unde este cazul);
 5. certificatul de căsătorie în copie (tradus de un traducător autorizat, unde este cazul);
 6. buletinul de identitate (care atestă domiciliul stabil) în copie;
 7. pașaportul străin și pașaportul de cetățean român cu domiciliul stabil în străinătate în copie;
 8. adeverința medicală în original cu mențiunea „clinic sănătos” (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul); 
 9. 4 (patru) fotografii tip buletin;
 10. declarația pe propria răspundere că nu deține buletin/carte de identitate românească (în limba română);
 11. declarația pe propria răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare conf. anexei nr. 3 din Metodologia de școlarizare a Românilor de Pretutindeni;
 12. declarația pe propria răspundere că nu a mai beneficiat de bursă a statului român pentru nici un program de studii: an pregătitor/licenţă/masterat.

Toate copiile necesare pentru dosarul de înscriere la admitere se certifică drept „conform cu originalul” de către persoana din cadrul comisiei de admitere cu atribuții în acest sens.

 

2. Candidații care optează pentru înscrierea online, pot încărca următoarele documente scanate sau fotografii în format *.jpg pe platforma www.admitere.ugal.ro, conform instrucțiunilor prevăzute în ghidul de înscriere online disponibil pe pagina web:

 1. diploma de bacalaureat (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul); pentru absolvenții din 2024 este valabilă adeverința de absolvent în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);
 2. foaia matricolă (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);
 3. certificatul de naștere (tradus de un traducător autorizat, unde este cazul);
 4. certificatul de căsătorie (tradus de un traducător autorizat, unde este cazul);
 5. buletinul de identitate (care atestă domiciliul stabil);
 6. pașaportul străin și pașaportul de cetățean român cu domiciliul stabil în străinătate;
 7. adeverința medicală cu mențiunea „clinic sănătos” (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul); 
 8. fotografie tip buletin;
 9. declarația pe propria răspundere că nu deține buletin/carte de identitate românească (în limba română);
 10. declarația pe propria răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare conf. anexei nr. 3 din Metodologia de școlarizare a Românilor de Pretutindeni.
 11. declarația pe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și celel originale.

 

Examenul de admitere constă în concurs pe bază de dosar, media de admitere fiind 100% media examenului de bacalaureat. Criteriul de departajare pentru candidații cu aceeași medie de admitere este media multianuală din liceu.

 

Taxa de înscriere: Românii de pretutindeni/ Românii din Diaspora sunt scutiți de taxa de înscriere la concursul de admitere în anul pregătitor de limbă română, conform OMEN 4107/06.07.2018.