Logo UGAL

Admitere 2024

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Condițiile speciale de înscriere și de admitere la anul pregătitor de învățare a limbii române

 

1. Condiții generale:

Anul pregătitor de limbă română se adresează cetățenilor străini care nu cunosc limba română și care doresc să urmeze, în România, studii universitare sau postuniversitare în limba română.

 

2. Categorii de candidați:

2.1. Români de pretutindeni

Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

    1. Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus;
    2. Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.

2.2. Cetățeni străini din state membre UE, SEE, CE și non-UE

Cetățenii străini sunt persoanele care au cetățenia unui stat al Uniunii Europene sau terț al Uniunii Europene.

Cetățenii străini pot fi înscriși la anul pregătitor de limbă română în cadrul instituțiilor de învățământ superior, conform prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea anului pregătitor de limbă română.

 

3. Durata cursurilor anului pregătitor este de 1 an academic (2 semestre x 14 săptămâni) pentru studii universitare de licență/masterat/doctorat. Frecvența la cursurile de limbă română este obligatorie.

 

4. Documentele  și condițiile de admitere

4.1. ROMÂNI DE PRETUTINDENI

4.2. CETĂȚENI STRĂINI DIN STATELE MEMBRE UE, SEE, CE, PRECUM ȘI CETĂȚENII BRITANICI ȘI MEMBRII FAMILIILOR ACESTORA CA BENEFICIARI AI ACORDULUI PRIVIND RETRAGEREA REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD DIN UNIUNEA EUROPEANA ȘI DIN COMUNITATEA EUROPEANĂ A ENERGIEI ATOMICE 2019/C 384 I/01

4.2.1. AN PREGĂTITOR - LICENȚĂ

4.2.2. AN PREGĂTITOR – MASTERAT

4.3. CETĂȚENI STRĂINI DIN STATELE NON-UE

4.3.1. AN PREGĂTITOR - LICENȚĂ

4.3.2. AN PREGĂTITOR - MASTERAT