Logo UGAL

Admitere 2022

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Concurs de admitere anul 2022 - sesiunea septembrie

 

Ciclul II - studii universitare de masterat - Facultatea Transfrontalieră

 

12 - 15 septembrie 2022 înscrieri la centrele special amenajate
15 - 16 septembrie 2022 desfășurarea interviului, afișarea rezultatelor și rezolvarea contestațiilor
17 - 18 septembrie 2022 depunerea diplomelor de bacalaureat în original
(termen final pentru depunerea diplomelor - 18 septembrie, ora 1200)
19 septembrie 2022 afișarea listelor finale
26 septembrie 2022 începerea perioadei de înscriere în anul I
și semnare a contractelor de studii pentru anul universitar 2022/2023