Logo UGAL

Admitere 2022

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Planificarea probelor de concurs pentru sesiunea septembrie 2022
- ciclul II - studii universitare de masterat -

 

Nr.
crt
Proba de concurs Data și ora concursului/probei
(durata probei)
Facultatea
1. Test eliminatoriu de Limba engleză, notat cu ADMIS/RESPINS (se poate echivala cu Certificat tip Cambridge). 17 sept. 2022
ora 1000
Sala CN14
Facultatea de Arhitectură Navală
domeniul: Arhitectură navală (în limba engleză)
2. Probă eliminatorie (interviu) pe baza tematicii stabilite, notată cu ADMIS/RESPINS. 17 sept. 2022
ora 1000
Sala G307
Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
domeniul: Calculatoare și tehnologia informației
3. Probă orală a Proiectului de cercetare a candidatului. 17 sept. 2022
ora 1000
Sala AS011
Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie
domeniul Teologie
4. Faza I: Eliminatorie, evaluată cu ADMIS/RESPINS.
Interviu pe baza
Dosarului de concurs – online
17 sept. 2022
ora 1000
Sala online
Facultatea de Arte
domeniul Teatru și artele spectacolului
5. Faza I: Eliminatorie, evaluată cu ADMIS/RESPINS.
Candidatul va pune la dispoziţia comisiei o înregistrare audio-video
17 sept. 2022
ora 1000
Sala online
Facultatea de Arte
domeniul Muzică
6. Proba I: Curriculum vitae, portofoliu cu lucrări din creaţia personală, descrierea temei de licenţă sau/şi a unui proiect de cercetare plastică îndeplinit 17 sept. 2022
ora 1000
Sala T303
Facultatea de Arte
domeniul Arte vizuale
7. Faza II: Probă pe baza Repertoriului de concurs – probă practică (7-15 minute), prevăzută cu notă:
Candidatul va pune la dispoziţia comisiei o înregistrare audio-video care să conţină interpretarea de către candidat a două monoloage din dramaturgia contemporană.
18 sept. 2022
ora 1000
Sala online
Facultatea de Arte
domeniul Teatru și artele spectacolului
8. Faza II:  Probă practică, evaluată cu notă.
Candidatul va pune la dispoziţia comisiei o înregistrare audio-video care să conţină interpretarea a două lucrări muzicale de factură clasică, cu sau fără acompaniament.
Durată totală videoclip: max.10 minute
18 sept. 2022
ora 1000
Sala online
Facultatea de Arte
domeniul Muzică
9. Proba II: Interviu – argumentarea și susținerea teoretică a viitoarei teme de disertație propusă de candidat 18 sept. 2022
ora 1000
Sala T303
Facultatea de Arte
domeniul Arte vizuale
10. Interviu (pe baza unei tematici stabilită de facultate); 15 sept. 2022
ora 1200
Univ. de Stat de Educație Fizica și Sport,
Bloc 2, Sala 304
Facultatea Transfrontalieră
programul de studiu:
Științe penale și criminalistică (la Chișinău)
11. Interviu (pe baza unei tematici stabilită de facultate); 15 sept. 2022
ora 800
Univ. de Stat de Educație Fizica și Sport,
Bloc 1, Sala 105
Facultatea Transfrontalieră
programe de studiu:
Loisir – Fitness (la Chișinău)
12. Interviu (pe baza unei tematici stabilită de facultate); 15 sept. 2022
ora 1000
Univ. de Stat de Educație Fizica și Sport,
Bloc 1, Sala 105
Facultatea Transfrontalieră
programe de studiu:
Kinetoterapie la domiciliu (la Chișinău)

* detalii suplimentare se găsesc pe site-ul Facultății de Arte (https://www.arte.ugal.ro/