Logo UGAL

Admitere 2022

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Repartizarea cifrei de școlarizare pentru admiterea
la studii universitare de masterat, învățământ cu frecvență,
în anul universitar 2022-2023 - sesiunea septembrie 2022

 

* Locurile se vor actualiza până la începutul sesiunii de admitere din toamnă 

Nr. crt. Facultatea Domeniul de master Programul de studii universitare de master BUGET Locuri la taxă Cifra de școlarizare pentru studii CPV TOTAL
Locuri la buget din care: pt. romi Locuri la buget pentru RDP Locuri la buget fără bursă pentru RDP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=4+6 +7+8+9
1 Inginerie Inginerie mecanică Modelare şi simulare în inginerie mecanică 13 0 0 0 43 1 57
Inginerie industrială Managementul calităţii în inginerie industrială  11 0 0 0 48 0 59
Ingineria autovehiculelor Concepte avansate în proiectarea și exploatarea autovehiculelor               14 1 0 0 0 0 14
Ingineria materialelor Materiale avansate şi tehnologii inovative 14 0 0 0 29 0 43
TOTAL 53 1 0 0 120 1 174
2 Arhitectură Navală Arhitectură navală Arhitectură navală (în limba engleză) 0 0 0 0 9 2 11
TOTAL 0 0 0 0 9 2 11
3 Știința și Ingineria Alimentelor Ingineria produselor alimentare Controlul, expertizarea şi siguranţa alimentelor  5 0 0 0 21 0 26
Nutriţie 23 0 0 0 12 0 35
Știința mediului Controlul şi expertizarea calităţii mediului 8 0 0 0 30 0 38
TOTAL 36 0 0 0 63 0 99
4 Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică Inginerie electrică Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile 1 0 0 1 8 2 12
Electronică de putere și sisteme avansate de conversie
Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale Sisteme electronice avansate 5 0 0 2 13 2 22
Calculatoare şi tehnologia informaţiei Tehnologii informatice avansate 9 0 0 1 9 1 20
Ingineria sistemelor Sisteme informatice de conducere avansată 6 0 0 2 13 2 23
TOTAL 21 0 0 6 43 7 77
5 Educaţie Fizică şi Sport Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Kinetoterapie la domiciliu 0 0 0 2 9 0 11
Educație fizică școlară și management sportiv 0 0 0 1 11 0 12
Științe ale educației Management educațional 0 0 0 0 0 1 1
TOTAL 0 0 0 3 20 1 24
6 Litere Filologie Identitate, interculturalitate și multiculturalism în literatura română și europeană 15 0 0 0 34 3 52
Literatură, film și reprezentări culturale (în limba engleză) 27 0 0 0 36 3 66
TOTAL 42 0 0 0 70 6 118
7 Ştiinţe şi Mediu Ingineria mediului Monitorizarea și managementul mediului  9 0 0 0 17 2 28
Matematică Matematică aplicată în științe  6 0 0 0 30 2 38
Chimie Analiza și controlul produselor agrochimice, farmaceutice și cosmetice 2 0 0 0 27 2 31
TOTAL 17 0 0 0 74 6 97
8 Istorie, Filosofie şi Teologie Istorie Geopolitică și interferențe sociale și culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filosofie, Sociologie) 6 0 0 2 56 0 64
Teologie Spiritualitatea ortodoxă și asistență socială 1 0 0 1 28 0 30
TOTAL 7 0 0 3 84 0 94
9 Inginerie și Agronomie din Brăila Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului 3 0 0 0 34 0 37
Inginerie mecanică Dinamica mașinilor și echipamentelor tehnologice 1 0 0 0 34 0 35
Agronomie Agricultură durabilă 0 0 0 0 12 0 12
TOTAL 4 0 0 0 80 0 84
10 Economie şi Administrarea Afacerilor Contabilitate Contabilitate și audit 3 0 0 0 23 0 26
Finanţe Management financiar și bancar 7 0 0 0 18 1 26
Management Strategii și politici manageriale 0 0 0 0 7 0 7
Marketing Marketing și comunicare în afaceri 0 0 0 0 10 0 10
Administrarea afacerilor Administrarea și dezvoltarea afacerilor în turism 17 0 0 0 24 1 42
TOTAL 27 0 0 0 82 2 111
11 Drept și Știinţe Administrative Drept Carieră judiciară 0 0 0 0 0 0 0
Științe penale și criminalistică 0 0 0 0 0 0 0
Ştiinţe administrative Administrație publică și integrare europeană 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
12 Arte Muzică Teoria și practica spectacolului liric 1 0 0 0 5 1 7
Teatru și artele spectacolului Teatru și arte performative 2 0 0 0 10 5 17
Arte vizuale Pictură 5 0 0 0 10 0 15
TOTAL 8 0 0 0 25 6 39
13 Transfrontalieră Știința sportului și educației fizice Loisir - Fitness  (la Chișinău) 0 0 0 0 5 0 5
Kinetoterapie la domiciliu  (la Chișinău) 0 0 0 0 1 0 1
Economie și afaceri internaționale Administrarea afacerilor internaționale euroregionale  (la Cahul) 0 0 0 0 10 0 10
Ingineria produselor alimentare Controlul, expertizarea și siguranța alimentelor  (la Cahul) 0 0 0 0 7 0 7
Ingineria materialelor Ingineria materialelor avansate  (la Cahul) 0 0 2 0 12 0 14
Științe ale comunicării Comunicare instituțională  (la Chișinău) 0 0 1 0 0 0 1
Comunicare, multiculturalitate și multilingvism (la Comrat) 0 0 0 0 0 0 0
Drept Științe penale și criminalistică  (la Chișinău) 0 0 0 0 5 0 5
Relații internaționale și cooperare transfrontalieră (interdisciplinar cu domeniul:  Științe administrative)  (la Cahul) 0 0 0 0 0 0 0
Filologie Limba română - Identitate și deschidere culturală  (la Cahul) 0 0 0 0 12 0 12
Literatură română și dialog pluri-identitar - paradigme culturale contemporane  (la Chișinău) 0 0 6 0 0 0 6
Limbi moderne în dialog intercultural (română, rusă, engleză) (la Chișinău) 0 0 0 0 0 0 0
Istorie Geopolitică și interferențe sociale și culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filosofie, Sociologie) (la Cahul) 0 0 8 0 0 0 8
TOTAL 0 0 17 0 52 0 69
TOTAL UNIVERSITATE 215 1 17 12 722 31 997