Logo UGAL

Admitere 2022

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Anexa 4.3

Calendarul de desfășurare a concursului de admitere în anul 2021 - sesiunea iulie

 

Ciclul II - studii universitare de masterat învățământ cu frecvență

 

15 - 22 iulie 2021 înscrieri online și la centrele special amenajate
23 - 24 iulie 2021 desfășurarea probelor de concurs
26 - 27 iulie 2021 afișarea rezultatelor și rezolvarea contestațiilor
28 - 29 iulie 2021 depunerea diplomelor de licență în original
(termen final de depunere a diplomei - 29 iulie, ora 1200)
29 iulie 2021 afișarea listelor finale
29 iulie - 3 august 2021 înscrierea în anul I și semnarea contractelor de studii pentru anul universitar 2021/2022