Logo UGAL

Admitere 2022

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Anexa 4.3

Calendarul de desfășurare a concursului de admitere în anul 2021 - sesiunea septembrie

 

Ciclul II - studii universitare de masterat învățământ cu frecvență

 

6 - 14 septembrie 2021 înscrieri online
9 - 11,  13 - 14 septembrie 2021 înscrieri la centrele special amenajate
15 - 16 septembrie 2021 desfășurarea probelor de concurs
17 - 18 septembrie 2021 afișarea rezultatelor și rezolvarea contestațiilor
20 - 21 septembrie 2021 depunerea diplomelor de licență în original
(termen final de depunere a diplomei - 21 septembrie, ora 1200)
22 septembrie 2021 afișarea listelor finale