Logo UGAL

Admitere 2022

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Anexa 5

 Detalii privind plata taxei de înscriere la concursul de admitere din 2021

 

 1. Cuantumul taxei de înscriere la concurs este, în mod normal, de 150 de lei pentru fiecare facultate, indiferent de numărul programelor de studii pentru care optează candidatul.
 2. Plata taxei se poate face astfel:
  1. la casieriile aferente centrelor de  înscriere, special amenajate;
  2. prin POS la centrele de  înscriere, special amenajate;
  3. în contul IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați,
   Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galati,
   Cod fiscal  3127522 
  4. alte modalități care vor fi puse la dispoziția candidaților și aduse la cunoștință, în timp util.
 3. Pentru candidații care plătesc taxa în contul menționat mai sus, se vor trece următoarele informații:
  • numele și prenumele persoanei care candidează (persoanele de sex feminin căsătorite vor trece numele de dinaintea căsătoriei);
  • codul dosarului, format din 6 caractere alfanumerice (cod generat la accesarea platformei).
   Dovada plății trebuie scanată / fotografiată (în format .jpg / .jpeg) și adăugată în platformă la poziția „Chitanța de plată taxă înscriere”.
 4. Detalii privind reducerile și scutirile de la plata taxei se regăsesc în capitolul 3 din Metodologia de admitere.