Logo UGAL

Admitere 2024

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Domenii de studii universitare de doctorat

 

Nr.
crt.
Domeniul de studii universitare de doctorat Școala doctorală
1. Inginerie industrială Inginerie mecanică și industrială
2. Inginerie mecanică Inginerie mecanică și industrială
3. Biotehnologii Științe fundamentale și inginerești
4. Ingineria produselor alimentare Științe fundamentale și inginerești
5. Inginerie electrică Științe fundamentale și inginerești
6. Ingineria sistemelor Științe fundamentale și inginerești
7. Calculatoare şi tehnologia informaţiei Științe fundamentale și inginerești
8. Ingineria materialelor Științe fundamentale și inginerești
9. Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Științe fundamentale și inginerești
10. Chimie Științe fundamentale și inginerești
11. Medicină Științe biomedicale
12. Farmacie Științe biomedicale
13. Economie Științe socio-umane
14. Management Științe socio-umane
15 Marketing Științe socio-umane
16. Filologie Științe socio-umane
17. Istorie Științe socio-umane
18. Știința sportului și educației fizice Științe socio-umane
19. Drept Științe socio-umane