Logo UGAL

Admitere 2024

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

 Detalii privind plata taxei de înscriere la concursul de admitere 2024

 

 

 • Cuantumul taxei de înscriere la concurs pentru candidații români, UE, SEE, Confederația elvețiană, UK, români de pretutindeni (unde este cazul) este de 300 lei.
 • Cuantumul taxei de procesare dosar admitere pentru candidații non-UE este de 250 euro.

Taxa de înscriere se poate achita astfel:

 • În numerar sau prin POS la casieria universității ( Str. Domnească, nr. 47);
 • Prin ordin de plată sau transfer bancar sau mandat poștal, din orice bancă, în contul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, fiind obligatorie completarea următoarelor date de identificare:
  • Beneficiar: UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
  • Cod fiscal: 3127522
  • Cod IBAN: RO75TREZ30620F330500XXXX
  • Cod SWIFT: TREZROBU
  • Banca: TREZORERIA MUNICIPIULUI GALAȚI

În câmpul privind Detaliile transferului / plății este obligatoriu să menționați informațiile de mai jos:

  • numele și prenumele persoanei care candidează (persoanele de sex feminin căsătorite vor trece numele dinaintea căsătoriei, prenumele și, în paranteză, numele după căsătorie);
  • specificația „Taxă admitere doctorat 2024”.