Logo UGAL

Admitere 2022

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

TAXELE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022-2023 LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

 

 1. Taxa de școlarizare pentru studenții-doctoranzi români, UE, SEE și români de pretutindeni:
Școala doctorală Domeniul de studii universitare de doctorat anul I anul II anul III anul IV
Inginerie mecanică și industrială Inginerie mecanică 10.000 lei 10.000 lei 10.000 lei -
Inginerie industrială
Științe fundamentale și inginerești Ingineria materialelor 10.000 lei 10.000 lei 10.000 lei
Ingineria sistemelor
Inginerie electrică
Calculatoare și tehnologia informației
Biotehnologii
Ingineria produselor alimentare
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală
Chimie
Științe biomedicale Medicină 10.000 lei 10.000 lei 12.000 lei 10.000 lei
Științe socio-umane Filologie 8.000 lei 8.000 lei 8.000 lei -
Istorie
Economie
Management
Știința sportului și educației fizice

 

 1. Taxa de școlarizare pentru studenții-doctoranzi non-UE:
Școala doctorală Domeniul de studii universitare de doctorat anii I, II, III anul IV
Inginerie mecanică și industrială Inginerie mecanică 290 euro/lună -
Inginerie industrială
Științe fundamentale și inginerești Ingineria materialelor 290 euro/lună -
Ingineria sistemelor
Inginerie electrică
Calculatoare și tehnologia informației
Biotehnologii
Ingineria produselor alimentare
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală
Chimie
Științe biomedicale Medicină 5.000 euro/an 5.000 euro/an
Științe socio-umane Filologie 240 euro/lună -
Istorie
Economie
Management
Știința sportului și educației fizice 290 euro/lună -

 

3. Taxa de școlarizare pentru studenții-doctoranzi aflați într-una dintre următoarele situații:
 • prelungirea duratei studiilor doctorale
3.000 lei/an
 • amânarea susținerii tezei de doctorat, conform Legii 49/2013
3.000 lei/an
 • acordarea unei perioade de grație pentru finalizarea și susținerea publică a tezei de doctorat
3.000 lei/an
4. Alte taxe percepute în legătură cu desfășurarea programelor de studii universitare de doctorat:
 • Înscrierea pentru susținerea concursului de admitere pentru studenții-doctoranzi români, UE și SEE
250 lei
 • Taxă procesare dosar pentru studenții-doctoranzi non-UE
250 euro
 • Taxă pentru susținerea publică a tezei de doctorat pentru studenții-doctoranzi români, UE, SEE și români de pretutindeni:
  • pentru doctoranzii înmatriculați în regim buget, care finalizează în termen (3 ani) sau în prelungiri
250 lei
  • pentru doctoranzii (cadre didactice ale universității) înmatriculați în regim cu taxă
-
  • pentru doctoranzii (din afara universității) înmatriculați în regim cu taxă
2.500 lei
 • Taxă pentru susținerea publică a tezei de doctorat pentru studenții doctoranzi non-UE:
  • pentru doctoranzii înmatriculați la Școala doctorală de Inginerie mecanică și industrială, Școala doctorală de Științe fundamentale și inginerești și  Școala doctorală de Științe socio- umane la domeniul Știința sportului și educației fizice
540 euro
  • pentru doctoranzii înmatriculați  la Școala doctorală de Științe socio-umane
440 euro
  • pentru doctoranzii înmatriculați  la Școala doctorală de Științe biomedicale
1.000 euro
5. Alte taxe percepute în legătură cu desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare:
 • Taxă evaluare dosar de abilitare
500 lei
 • Taxă pentru susținerea publică a tezei de abilitare:
  • pentru cadrele didactice din universitate
5.000 lei
  • pentru cadrele didactice din afara universității
7.000 lei
6. Taxă de procesare a dosarului pentru  recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate 500 lei

Anexa 5 la Hotărârea Senatului nr. 191 din 22 iunie 2022