Logo UGAL

Admitere 2024

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

TAXELE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2024-2025 LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

 

1. Taxa de școlarizare pentru studenții-doctoranzi români, UE, SEE și români de pretutindeni:

Școala doctorală Domeniul de studii universitare de doctorat anul I anul II anul III anul IV
Inginerie mecanică și industrială Inginerie mecanică 10.000 lei 10.000 lei 10.000 lei -
Inginerie industrială
Științe fundamentale și inginerești Ingineria materialelor 10.000 lei 10.000 lei 10.000 lei
Ingineria sistemelor
Inginerie electrică
Calculatoare și tehnologia informației
Biotehnologii
Ingineria produselor alimentare
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală
Chimie
Științe biomedicale Medicină 10.000 lei 10.000 lei 10.000 lei- 10.000 lei
Farmacie -
Științe socio-umane Filologie 8.000 lei 8.000 lei 8.000 lei -
Istorie
Economie
Management
Marketing
Știința sportului și educației fizice
Drept

 

2. Taxa de școlarizare pentru studenții-doctoranzi non-UE:

Școala doctorală Domeniul de studii universitare de doctorat anii I, II, III anul IV
Inginerie mecanică și industrială Inginerie mecanică 290 euro/lună 290 euro/lună
Inginerie industrială
Științe fundamentale și inginerești Ingineria materialelor 290 euro/lună 290 euro/lună
Ingineria sistemelor
Inginerie electrică
Calculatoare și tehnologia informației
Biotehnologii
Ingineria produselor alimentare
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală
Chimie
Științe biomedicale Medicină 5.000 euro/an 5.000 euro/an
Farmacie
Științe socio-umane Filologie 240 euro/lună 240 euro/lună
Istorie
Economie
Management
Marketing
Drept
Știința sportului și educației fizice 290 euro/lună 290 euro/lună

 

3. Taxa de școlarizare pentru studenții-doctoranzi aflați în prelungirea duratei studiilor doctorale 3.000 lei/an
4. Alte taxe percepute în legătură cu desfășurarea programelor de studii universitare de doctorat:
 • Înscrierea pentru susținerea concursului de admitere pentru studenții-doctoranzi români, UE, SEE, Confederația elvețiană, UK, români de pretutindeni (unde este cazul)
300 lei
 • Taxă procesare dosar pentru studenții-doctoranzi non-UE, CPV
250 euro
 • Taxă pentru susținerea publică a tezei de doctorat pentru studenții-doctoranzi români, UE, SEE și români de pretutindeni:
  • pentru doctoranzii înmatriculați în regim buget, care finalizează în termen (3 ani sau 4 ani) sau în prelungiri
500 lei
  • pentru doctoranzii înmatriculați în regim cu taxă, care finalizează în termen (3 ani sau 4 ani) sau în prelungiri
2.500 lei
 • Taxă pentru susținerea publică a tezei de doctorat pentru studenții doctoranzi non-UE:
  • pentru doctoranzii înmatriculați la Școala doctorală de Inginerie mecanică și industrială, Școala doctorală de Științe fundamentale  și inginerești și  Școala doctorală de Științe socio- umane la domeniul Știința sportului și educației fizice
540 euro
  • pentru doctoranzii înmatriculați la Școala doctorală de Științe socio-umane
440 euro
  • pentru doctoranzii înmatriculați la Școala doctorală de Științe biomedicale
1.000 euro
5. Alte taxe percepute în legătură cu desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare:
 • Taxă evaluare dosar de abilitare
600 lei
 • Taxă pentru susținerea publică a tezei de abilitare:
  • pentru cadrele didactice din universitate
5.000 lei
  • pentru cadrele didactice din afara universității
7.000 lei
6. Taxă de procesare a dosarului pentru recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute  în străinătate 600 lei

Anexa 3 la Hotărârea Senatului Universitar nr. 129 din 16 aprilie 2024