Logo UGAL

Admitere 2022

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Anexa 1.2 

Probele de concurs la examenul de admitere din anul 2022 la ciclul de studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență

 

Probe concurs Domeniul de licență FACULTATEA Criteriul de admitere
Chimie organică și Biologie cls. a XI-a Programul: Farmacie  MEDICINĂ ȘI FARMACIE Media finală de admitere se calculează din:
 • 100 % nota la test.
Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore, din disciplinele:
Chimie organică - 60 întrebări
și Biologie (cls. a XI-a) - 40 întrebări.
Biologie cls. a XI-a și Chimie organică Programul: Medicină dentară Media finală de admitere se calculează din:
 • 100 %  nota la test.
Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore, din disciplinele:
Biologie (cls. a XI-a)  - 60 întrebări
și  Chimie organică - 40 întrebări.
Programul:
Medicină
Programul: Medicină (Enna-Italia)
Biologie cls. a XI - a Programul: Asistență medicală   generală Media finală de admitere se calculează din:
 • 100 % nota la test.
Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore, din disciplina
Biologie (cls. a XI-a).
Programul:
Moașe
Programul:
Tehnică dentară
Testarea capacității  motrice generale


Probă de aptitudini motrice specifice
Kinetoterapie EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Faza I - eliminatorie: Testarea capacității  motrice generale (traseu/parcurs aplicativ),  notată cu ADMIS/RESPINS.

Faza a II-a: Media finală de admitere se calculează din:
 • 50 % media de la examenul de bacalaureat;
 • 50 % nota de la proba de aptitudini motrice specifice.
Proba de aptitudini motrice specifice se consideră promovată și intră în calculul mediei finale dacă candidatul obține cel puțin nota 5,00 ca medie a celor 2 probe, respectiv: alergare de viteză pe 50 m cu start din picioare și săritura în lungime de pe loc (performanțele motrice vor fi transformate în note).   
Educație fizică și sport
Educație fizică și sportivă          (la Buzău)
Probă de aptitudini pedagogice: 
 1. Comunicare și motivație în cariera didactică;
 2. Educație fizică
Științe ale educației EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Faza I - eliminatorieProba de aptitudini pedagogice - se notează cu Admis/Respins  și cuprinde 2 componente:
 1. Comunicare și motivație în cariera didactică
 2. Educație fizică. 
Proba eliminatorie se consideră promovată dacă se obține rezultatul ADMIS la ambele componente.

Faza a II-a
Media finală de admitere se calculează din:
 • 50 %  media de la examenul de bacalaureat;
 • 50 %  media multianuală din liceu.
 
Reproducerea unei lucrări


Portofoliu artistic de minimum 5 lucrări cu fotografii ale lucrărilor personale 
Arte vizuale ARTE Faza I - eliminatorie, se notează cu ADMIS/RESPINS.
Candidatul va pune la dispoziţia comisiei reproducerea unei lucrări ce va conţine o imagine înfăţişând o natură statică. Lucrarea va fi pusă la dispoziţia candidatului în ziua examenului.
Timp de lucru: 4 ore

Faza a II-a - prevăzută cu notă:
Candidatul va pune la dispoziţia comisiei un portofoliu artistic de minimum 5 lucrări cu fotografii ale lucrărilor personale (desen, pictură, crochiuri, colaj, sculptură, etc.).
Fiecare lucrare va conţine specificaţii legate de tehnică şi dimensiuni.

Candidatul îşi asumă printr-o declaraţie pe proprie răspundere că va pune la dispoziţia comisiei materialele audio-video proprii şi needitate în programe sau softuri specializate.
Materialele audio-video vor fi transmise online către comisia de concurs la adresele care vor fi puse la dispoziţia candidaţilor în momentul înscrierii.

Nota finală de admitere este nota obţinută în Faza a II-a. 
Prezentarea motivației și interpretarea unei poezii la alegerea candidatului


Interpretarea  unui monolog  sau a unei povestiri din dramaturgia clasică sau contemporană
Teatru și artele spectacolului Faza I - eliminatorie, se notează cu ADMIS/RESPINS.
Candidatul va pune la dispoziţia comisiei o înregistrare audio-video care să conţină următoarele:
 1. O prezentare care să cuprindă o argumentare a motivaţiei candidatului în alegerea specializării şi alte date relevante despre candidat (absolvent liceu de specialitate, participări la concursuri în domeniu şi alte argumente care pot justifica experienţa în domeniu);
 2. Interpretarea unei poezii la alegerea candidatului (comică, lirică sau dramatică). 
Durată totală videoclip: min. 5-6 minute

Faza a II-a: prevăzută cu notă:
Candidatul va pune la dispoziţia comisiei o înregistrare audio-video care să conţină interpretarea de către candidat a unui monolog sau a unei povestiri din dramaturgia clasică sau contemporană.
Durată totală videoclip: min. 2-4 minute

Candidatul îşi asumă printr-o declaraţie pe proprie răspundere că va pune la dispoziţia comisiei materialele audio-video proprii şi needitate în programe sau softuri specializate. Materialele audio-video vor fi transmise online către comisia de concurs la adresele care vor fi puse la dispoziţia candidaţilor în momentul înscrierii.

Nota finală de admitere este nota obţinută în Faza a II-a. 
Prezentarea motivației și interpretarea unei lucrări muzicale reprezentativă pentru candidat


Interpretarea unei alte lucrări muzicale
Muzică Faza I - eliminatorie, se notează cu ADMIS/RESPINS.
Candidatul va pune la dispoziţia comisiei o înregistrare audio-video care să conţină următoarele:
 1. O prezentare care să cuprindă o argumentare a motivaţiei candidatului în alegerea specializării şi alte date relevante despre candidat (absolvent liceu de specialitate, participări la concursuri în domeniu şialte argumente care pot justifica experienţa în domeniu);
 2. Interpretarea unei lucrări muzicale reprezentativă pentru candidat, cu sau fără acompaniament.
Durată totală videoclip: min. 6-8 minute

Faza a II-a - prevăzută cu notă:
Candidatul va pune la dispoziţia comisiei o înregistrare audio-video care să conţină interpretarea unei lucrări muzicale, alta faţă de cea aleasă pentru prima probă.
Durată videoclip: min. 2-4 minute

Candidatul îşi asumă printr-o declaraţie pe proprie răspundere că va pune la dispoziţia comisiei materialele audio-video proprii şi needitate în programe sau softuri specializate.
Materialele audio-video vor fi transmise online către comisia de concurs la adresele care vor fi puse la dispoziţia candidaţilor în momentul înscrierii.

Nota finală de admitere este nota obţinută în Faza a II-a. 
Evaluarea aptitudinilor socio-umane


Evaluarea minimelor cunoștințe pe teme din  Sfânta Scriptură și Teologia Dogmatică Ortodoxă
Teologie ISTORIE, FILOSOFIE ȘI TEOLOGIE Faza I: eliminatorie: Interviu motivațional, notat cu ADMIS/RESPINS, ce va urmări evaluarea aptitudinilor socio-umane.

Faza a II-a: Media finală de admitere se calculează din:
 • 50 %  media de la examenul de bacalaureat;
 • 50 %  notă obținută la interviul pe teme din Sfânta Scriptură și  Teologia Dogmatică Ortodoxă.
Interviul apreciat cu notă va urmări evaluarea minimelor cunoștințe pe teme din Sfânta Scriptură și Teologia Dogmatică Ortodoxă  (pe baza unei tematici stabilită de facultate). 
Evaluarea aptitudinilor socio-umane


Evaluarea portofoliului alcătuit din 5 lucrări
Arte vizuale Faza I: eliminatorie: Interviu motivațional, notat cu ADMIS/RESPINS, ce va urmări evaluarea aptitudinilor socio-umane.

Faza a II-a:  Media finală de admitere se calculează din:
 • 50 %  media de la examenul de bacalaureat;
 • 50 %  nota obținută la prezentarea portofoliului.
Interviul apreciat cu notă va urmări evaluarea portofoliului alcătuit din 5 (cinci) lucrări, realizate acasă și pe care candidatul le prezintă comisie; lucrările trebuie să conțină: un peisaj, natură statică, un portret, o reproducere după o icoană a unui sfânt și o reproducere a unei scene religioase.
Tehnica de execuție: creion, carbine, tuș, acrilic.
Formatul lucrărilor: hârtie de desen albă, format A3. 
Probă de aptitudini motrice specifice Educație fizică și sport TRANSFRONTALIERĂ Media finală de admitere se calculează din:
 • 75% nota la proba de aptitudini motrice specifice - traseul aplicativsăritura în lungime de pe loc; alergare de viteză 30 m, cu start din picioare. Proba se consideră promovată dacă candidatul obţine cel puţin nota 5.00, ca medie a celor trei probe;
 • 25% media de la examenul de bacalaureat.
Interviu în limba engleză/ franceză Programul: Traducere și interpretare (engleză, franceză)  (la Chișinău) Faza I: eliminatorie: Interviu în limba engleză/ franceză, notat cu ADMIS/RESPINS.

Faza  a II-a: Concurs pe bază de dosar.
Media finală de admitere se calculează din:
 • 100 %  media de la examenul de bacalaureat.