Logo UGAL

Admitere 2021

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Anexa 1.2 

Probele de concurs la examenul de admitere din anul 2021

 

Probe concursDomeniul de licențăFACULTATEACriteriul de admitere
Chimie organică
și Biologie cls. a XI - a
Programul:  Farmacie  MEDICINĂ ȘI FARMACIE

Media finală de admitere se calculează din:

 • 100% nota la test.

Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore, din disciplinele:

 • Chimie organică -  60 întrebări
 • Biologie (cls. a XI-a)   -  40 întrebări.
Biologie cls. a XI - a 
și Chimie organică
Programul:    Medicină dentară

Media finală de admitere se calculează din:

 • 100%  nota la test.

Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore, din disciplinele:

 • Biologie (cls. a XI-a)  - 60 întrebări
 • Chimie organică - 40 întrebări.
Programul:   Medicină
Biologie cls. a XI - a Programul:  Asistență medicală   generală

Media finală de admitere se calculează din:

 • 100% nota la test.

Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore, din disciplina

 • Biologie (cls. a XI-a).
Programul:   Moașe
Programul:   Tehnică dentară
Testarea capacității  motrice generale


Probă de aptitudini motrice specifice
Kinetoterapie EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Faza I: - eliminatorie
Testarea capacității  motrice generale, notată cu ADMIS/RESPINS.

Faza a II-a:
Media finală de admitere se calculează din:

 • 50% media de la examenul de bacalaureat;
 • 50% nota de la proba de aptitudini motrice specifice.

Proba de aptitudini motrice specifice se consideră promovată și intră în calculul mediei finale dacă candidatul obține cel puțin nota 5,00 ca medie a celor 2 probe, respectiv: alergare de viteză pe 50 m cu start din picioare și săritura în lungime de pe loc (performanțele motrice vor fi transformate în note). Mai multe detalii pot fi găsite în broșura de admitere a facultății.

Educație fizică și sport
Probă de aptitudini pedagogice:  
 1. Comunicare și motivație în cariera didactică;
 2. Educație fizică
Științe ale educației EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Faza I: - eliminatorie
Proba de aptitudini pedagogice - se notează cu Admis/Respins  și cuprinde 2 componente:

 1. Comunicare și motivație în cariera didactică
 2. Educație fizică. 

Proba eliminatorie se consideră promovată dacă se obține ADMIS la ambele componente. Mai multe detalii pot fi găsite în broșura de admitere a facultății.

Faza a II-a: 
Media finală de admitere se calculează din:

 • 50% media de la examenul de bacalaureat;
 • 50% media multianuală din liceu.
Studiu desen


Prezentare mapă lucrări  + probă interviu
Arte vizuale ARTE

Faza I:  - eliminatorie,  se notează cu ADMIS/RESPINS.

 • Studiu desen – practic: desen, planșa 50x70 cm - studiu după natură (portret model viu, natură statică sau mulaj gips).


Faza  a II-a: -  prevăzută cu notă:

 • Prezentare mapă lucrări (minimum 5 lucrări) + probă interviu - oral.

Nota finală de admitere este nota obținută în Faza a II-a.

Prezentarea unor versuri și a unei povestiri din repertoriul candidatului, testarea calităților ritmice și muzicale


Prezentarea, la alegerea comisiei, a unor versuri, monologuri și povestiri din repertoriul candidatului
Teatru și artele spectacolului

Faza I: – eliminatorie, se notează cu ADMIS/RESPINS.

 • Prezentarea unor versuri și a unei povestiri din repertoriul candidatului, testarea calităților ritmice și muzicale - practic.


Faza a II-a:  - prevăzută cu notă:

 • Prezentarea, la alegerea comisiei, a unor versuri, monologuri și povestiri din repertoriul candidatuluipractic.

Nota finală de admitere este nota obținută în Faza a II-a.

Probă vocală


Probă interpretativă
Muzică

Faza I: - eliminatorie, se notează cu ADMIS/RESPINS. 

 • Probă vocală - practic. Vocalize și 2 piese la alegerea candidatului.


Faza a II-a: - prevăzută cu notă.

 • Probă interpretativă - practic. 2 piese de compozitori diferiți din repertoriul candidatului, la alegerea comisiei.

Nota finală de admitere este nota obținută în Faza a II-a.

Evaluarea aptitudinilor socio-umane și evaluarea minimelor cunoștințe pe teme din Teologia Dogmatică Ortodoxă și Sfânta Scriptură Teologie ISTORIE, FILOSOFIE ȘI TEOLOGIE

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50%  media de la examenul de bacalaureat;
 • 50%  notă obținută la interviul pe teme din Sfânta Scriptură și  Teologia Dogmatică Ortodoxă.

Interviul va urmări evaluarea aptitudinilor socio-umane și evaluarea minimelor cunoștințe pe teme din Teologia Dogmatică Ortodoxă și Sfânta Scriptură (pe baza unei tematici stabilită de facultate).

Evaluarea aptitudinilor socio-umane  și prezentarea portofoliului Arte vizuale

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50%  media de la examenul de bacalaureat;
 • 50%  nota obținută la prezentarea portofoliului.

Interviu pentru evaluarea aptitudinilor socio-umane (fără notă) și prezentarea, în fața Comisiei, a portofoliului alcătuit din 5 (cinci) lucrări, realizate acasă, care trebuie să conțină: un peisaj, natură statică, un portret, o reproducere după o icoană a unui sfânt și o reproducere a unei scene religioase.
Tehnica de execuție: creion, cărbune sau tuș.
Formatul lucrărilor: hârtie de desen albă 50/70 cm.

Testarea capacității  motrice generale


Probă de aptitudini motrice specifice
Educație fizică și sport TRANSFRONTALIERĂ

Faza I: (eliminatorie) - testarea capacității motrice generale, notată cu ADMIS/RESPINS;

Faza a II-a:  Media finală de admitere se calculează din: 

 • 75% nota la proba de aptitudini motrice specifice - traseul aplicativsăritura în lungime de pe loc; alergare de viteză 30 m, cu start din picioare. Proba se consideră promovată dacă candidatul obţine cel puţin nota 5.00, ca medie a celor trei probe;
 • 25% media de la examenul de bacalaureat.