Logo UGAL

Admitere 2021

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Anexa 1.2 

Probele de concurs la examenul de admitere din anul 2021

 

Probe concursDomeniul de licențăFACULTATEACriteriul de admitere
Chimie organică
și Biologie cls. a XI - a
Programul:  Farmacie  MEDICINĂ ȘI FARMACIE

Media finală de admitere se calculează din:

 • 100% nota la test.

Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore, din disciplinele:

 • Chimie organică -  60 întrebări
 • Biologie (cls. a XI-a)   -  40 întrebări.
Biologie cls. a XI - a 
și Chimie organică
Programul:    Medicină dentară

Media finală de admitere se calculează din:

 • 100%  nota la test.

Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore, din disciplinele:

 • Biologie (cls. a XI-a)  - 60 întrebări
 • Chimie organică - 40 întrebări.
Programul:   Medicină
Biologie cls. a XI - a Programul:  Asistență medicală   generală

Media finală de admitere se calculează din:

 • 100% nota la test.

Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore, din disciplina

 • Biologie (cls. a XI-a).
Programul:   Moașe
Programul:   Tehnică dentară
Testarea capacității  motrice generale


Probă de aptitudini motrice specifice
Kinetoterapie EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Faza I: - eliminatorie
Testarea capacității  motrice generale, notată cu ADMIS/RESPINS.

Faza a II-a:
Media finală de admitere se calculează din:

 • 50% media de la examenul de bacalaureat;
 • 50% nota de la proba de aptitudini motrice specifice.

Proba de aptitudini motrice specifice se consideră promovată și intră în calculul mediei finale dacă candidatul obține cel puțin nota 5,00 ca medie a celor 2 probe, respectiv: alergare de viteză pe 50 m cu start din picioare și săritura în lungime de pe loc (performanțele motrice vor fi transformate în note). Mai multe detalii pot fi găsite în broșura de admitere a facultății.

Educație fizică și sport
Probă de aptitudini pedagogice:  
 1. Comunicare și motivație în cariera didactică;
 2. Educație fizică
Științe ale educației EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Faza I: - eliminatorie
Proba de aptitudini pedagogice - se notează cu Admis/Respins  și cuprinde 2 componente:

 1. Comunicare și motivație în cariera didactică
 2. Educație fizică. 

Proba eliminatorie se consideră promovată dacă se obține ADMIS la ambele componente. Mai multe detalii pot fi găsite în broșura de admitere a facultății.

Faza a II-a: 
Media finală de admitere se calculează din:

 • 50% media de la examenul de bacalaureat;
 • 50% media multianuală din liceu.
Reproducerea unei lucrări


Portofoliu artistic de minimum 5 lucrări cu fotografii ale lucrărilor personale
Arte vizuale ARTE

Faza I:  - eliminatorie,  se notează cu ADMIS/RESPINS.

 • Candidatul va pune la dispoziţia comisiei reproducerea unei lucrări ce va conţine o imagine înfăţişând o natură statică. Lucrarea va fi pusă la dispoziţia candidatului în ziua examenului.

  Timp de lucru: 4 ore

Faza  a II-a: -  prevăzută cu notă:

 • Candidatul va pune la dispoziţia comisiei un portofoliu artistic de minimum 5 lucrări cu fotografii ale lucrărilor personale (desen, pictură, crochiuri, colaj, sculptură, etc.).

  Fiecare lucrare va conţine specificaţii legate de tehnică şi dimensiuni.

  Candidatul îşi asumă printr-o declaraţie pe proprie răspundere că va pune la dispoziţia comisiei materialele audio-video proprii şi needitate în programe sau softuri specializate.

  Materialele audio-video vor fi transmise online către comisia de concurs la adresele care vor fi puse la dispoziţia candidaţilor în momentul înscrierii.

Nota finală de admitere este nota obținută în Faza a II-a.

Prezentarea motivației și interpretarea unei poezii la alegerea candidatului


Prezentarea, la alegerea candidatului, a unui monolog sau a unei povestiri din dramaturgia clasică sau contemporană
Teatru și artele spectacolului

Faza I: – eliminatorie, se notează cu ADMIS/RESPINS.

Candidatul va pune la dispoziţia comisiei o înregistrare audio-video care să conţină următoarele:

 1. O prezentare a motivaţiei candidatului în alegerea specializării şi alte date relevante  despre candidat (absolvent al unui liceu de specialitate, participări la concursuri în domeniu şi alte argumente care pot justifica experienţa în domeniu);
 2. Interpretarea unei poezii la alegerea candidatului (comică, lirică sau dramatică).

Durată totală videoclip: min. 5-6 minute

Faza a II-a:  - prevăzută cu notă:

 • Candidatul va pune la dispoziţia comisiei o înregistrare audio-video care să conţină interpretarea de către candidat a unui monolog sau a unei povestiri din dramaturgia clasică sau contemporană.

  Durată totală videoclip: min. 2-4 minute

  Candidatul îşi asumă printr-o declaraţie pe proprie răspundere că va pune la dispoziţia comisiei materialele audio-video proprii şi needitate în programe sau softuri specializate.

  Materialele audio-video vor fi transmise online către comisia de concurs la adresele care vor fi puse la dispoziţia candidaţilor în momentul înscrierii.

Nota finală de admitere este nota obținută în Faza a II-a.

Prezentarea motivației și interpretarea unei lucrări muzicale reprezentativă pentru candidat


Interpretarea unei alte lucrări muzicale
Muzică

Faza I: - eliminatorie, se notează cu ADMIS/RESPINS. 

Candidatul va pune la dispoziţia comisiei o înregistrare audio-video care să conţină următoarele:

 1. O prezentare a motivaţiei candidatului în alegerea specializării şi alte date relevante despre candidat (absolvent al unui liceu de specialitate, participări la concursuri în domeniu şi alte argumente care pot justifica experienţa în domeniu);
 2. Interpretarea unei lucrări muzicale reprezentativă pentru candidat, cu sau fără acompaniament.

Durată totală videoclip: min. 6-8 minute

Faza a II-a: - prevăzută cu notă.

 • Candidatul va pune la dispoziţia comisiei o înregistrare audio-video care să conţină interpretarea unei lucrări muzicale, alta faţă de cea aleasă pentru prima probă.

  Durată videoclip: min. 2-4 minute

  Candidatul  îşi asumă printr-o declaraţie pe proprie răspundere că va pune la dispoziţia comisiei materialele audio-video proprii şi needitate în programe sau softuri specializate.

  Materialele audio-video vor fi transmise online către comisia de concurs la adresele care vor fi puse la dispoziţia candidaţilor în momentul înscrierii.

Nota finală de admitere este nota obținută în Faza a II-a.

Evaluarea aptitudinilor socio-umane și evaluarea minimelor cunoștințe pe teme din Teologia Dogmatică Ortodoxă și Sfânta Scriptură Teologie ISTORIE, FILOSOFIE ȘI TEOLOGIE

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50%  media de la examenul de bacalaureat;
 • 50%  notă obținută la interviul pe teme din Sfânta Scriptură și  Teologia Dogmatică Ortodoxă.

Interviul va urmări evaluarea aptitudinilor socio-umane și evaluarea minimelor cunoștințe pe teme din Teologia Dogmatică Ortodoxă și Sfânta Scriptură (pe baza unei tematici stabilită de facultate).

Evaluarea aptitudinilor socio-umane  și prezentarea portofoliului Arte vizuale

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50%  media de la examenul de bacalaureat;
 • 50%  nota obținută la prezentarea portofoliului.

Interviu pentru evaluarea aptitudinilor socio-umane (fără notă) și prezentarea, în fața Comisiei, a portofoliului alcătuit din 5 (cinci) lucrări, realizate acasă, care trebuie să conțină: un peisaj, natură statică, un portret, o reproducere după o icoană a unui sfânt și o reproducere a unei scene religioase.
Tehnica de execuție: creion, cărbune sau tuș.
Formatul lucrărilor: hârtie de desen albă 50/70 cm.

Testarea capacității  motrice generale


Probă de aptitudini motrice specifice
Educație fizică și sport TRANSFRONTALIERĂ

Faza I: (eliminatorie) - testarea capacității motrice generale, notată cu ADMIS/RESPINS;

Faza a II-a:  Media finală de admitere se calculează din: 

 • 75% nota la proba de aptitudini motrice specifice - traseul aplicativsăritura în lungime de pe loc; alergare de viteză 30 m, cu start din picioare. Proba se consideră promovată dacă candidatul obţine cel puţin nota 5.00, ca medie a celor trei probe;
 • 25% media de la examenul de bacalaureat.