Logo UGAL

Admitere 2024

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Concurs de admitere anul 2024 - sesiunea Septembrie

 

Ciclul I studii universitare de licență - învățământ la distanță / cu frecvență redusă

 

9 - 14 septembrie 2024 înscrieri online și la centrele special amenajate (Galați și Buzău)
17 - 18 septembrie 2024 afișarea rezultatelor intermediare și rezolvarea contestațiilor
19 - 20 septembrie 2024 depunerea diplomelor de bacalaureat în original
(termen final pentru depunerea diplomelor - 20 septembrie, ora 1400)
24 septembrie 2024 afișarea listelor finale
26 septembrie 2024 începerea perioadei de înscriere în anul I
și semnarea contractelor de studii pentru anul universitar 2024-2025