Logo UGAL

Admitere 2022

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Anexa 3.3

Concurs de admitere anul 2022 - sesiunea Iulie

 

Ciclul I studii universitare de licență - învățământ la distanță / cu frecvență redusă

 

4 - 16 iulie 2022 înscrieri la centrele special amenajate (la Galați, Buzău)
18 - 19 iulie 2022 afișarea rezultatelor intermediare și rezolvarea contestațiilor
20 iulie 2022 depunerea diplomelor de bacalaureat în original
21 iulie 2022 afișarea rezultatelor finale
26 - 30 iulie 2022 înscrierea în anul I și semnarea contractelor de studii pentru anul universitar 2022/2023