Logo UGAL

Admitere 2024

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Taxe de şcolarizare pentru anul I 2024-2025

 

Nr. crt. Facultatea  Studii universitare de licenţă Studii universitare de masterat
IF ID/IFR
1 Inginerie 3.000 lei - 3.000 lei
2 Arhitectură Navală 3.300 lei -
3 Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică 3.200 lei -
4 Inginerie și Agronomie din Brăila 3.200 lei 3.900 lei
5 Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor 3.200 lei -
6 Medicină şi Farmacie 8.500 lei
Medicină/ Medicină dentară
- -
7.000 lei
Farmacie
4.000 lei
Asistenţă medicală generală/ Moaşe/ Tehnică dentară
7 Ştiinţe şi Mediu 3.000 lei - 3.000 lei
8 Litere 2.700 lei 3.900 lei
9 Istorie, Filosofie şi Teologie 2.700 lei -
10 Arte 2.700 lei -
11 Economie şi Administrarea Afacerilor 3.000 lei -
12 Drept și Științe Administrative 3.400 lei 3.900 lei 3.400 lei
13 Educaţie Fizică şi Sport 3.200 lei - KINETO - 3.000 lei
3.200 lei - EFS
3.000 lei - PIPP
14 Transfrontalieră 2.700 lei -