Logo UGAL

Admitere 2022

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Taxe de şcolarizare pentru anul I 2022-2023

 

Nr. crt. Facultatea  Studii universitare de licenţă
IF ID/IFR
1 Inginerie 3.000 lei -
2 Arhitectură Navală 3.300 lei -
3 Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor 3.200 lei -
4 Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică 3.200 lei -
5 Educaţie Fizică şi Sport KINETO 3.200 lei -
EFS 3.200 lei
PIPP 3.000 lei
6 Litere 2.700 lei 3.500 lei
7 Ştiinţe şi Mediu 3.000 lei -
8 Istorie, Filosofie şi Teologie 2.700 lei -
9 Inginerie și Agronomie din Brăila 3.200 lei 3.500 lei
10 Economie şi Administrarea Afacerilor 3.000 lei -
11 Drept și Științe Administrative 3.000 lei 3.500 lei
12 Medicină şi Farmacie Medicină  8.500 lei -
Medicină dentară
Farmacie 7.000 lei
Asistenţă medicală generală 4.000 lei
Moaşe
Tehnică dentară
13 Arte 2.700 lei -
14 Transfrontalieră 2.700 lei -