Logo UGAL

Admitere 2021

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Anexa 4.2b

Criteriile de admitere 2021 la ciclul de studii universitare de licenţă, forma de învăţământ la distanţă / cu frecvenţă redusă
- sesiunea iulie 2021 -

 

Nr crt.FacultateaDomeniul de licenţăProgramul de studiiForma de învăţământDurata studiilorCriterii de admitere
1. LITERE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză  ID 3 ani
  • Media examenului de bacalaureat.
2. ȘTIINȚE JURIDICE, SOCIALE ȘI POLITICE DREPT Drept IFR 4 ani Media finală de admitere se calculează din:
  • 50%  media de la examenul de bacalaureat;
  • 50 %  media multianuală din liceu.

 

* Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale: nota obținută la proba scrisă de Limba şi literatura română, de la examenul de bacalaureat.