Logo UGAL

Admitere 2022

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Repartizarea locurilor pentru admiterea la studii universitare de licenţă, învăţământ la distanţă/cu frecvenţă redusă (ID/IFR),
în anul universitar 2022-2023 - sesiunea iulie 2022

 

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studii Forma de învăţământ Număr de locuri
1. LITERE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză  ID 75
2. DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE DREPT Drept IFR 60
Drept (la Buzău) IFR 60
3. INGINERIE ȘI AGRONOMIE DIN BRĂILA AGRONOMIE Agricultură  (la Buzău) IFR 60

 Aprobat prin Anexa 5 la Hotărârea Senatului universitar nr. 184 din 10 iunie 2022