Logo UGAL

Admitere 2022

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 Anexa 3.2

Criteriile de admitere în anul 2022 la ciclul de studii universitare de licenţă, formele de învăţământ la distanţă(ID) și cu frecvenţă redusă(IFR)

 

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studii Forma de învăţământ Durata studiilor Criteriul de admitere
1. LITERE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză  ID 3 ani Media finală de admitere se calculează din:
  • 100% media examenului de bacalaureat.
Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale: nota obținută la proba scrisă de Limba şi literatura română, de la examenul de bacalaureat.
2. DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE DREPT Drept IFR 4 ani Media finală de admitere se calculează din:
  • 50 %  media examenului de bacalaureat;
  • 50 %  media multianuală din liceu.
Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale: nota obținută la proba scrisă de Limba şi literatura română, de la examenul de bacalaureat.
DREPT Drept (la Buzău) IFR 4 ani
3. INGINERIE ȘI AGRONOMIE DIN BRĂILA AGRONOMIE Agricultură (la Buzău) IFR 4 ani Media finală de admitere se calculează din:
  • 100% media examenului de bacalaureat.
Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale: media multianuală din liceu.