Logo UGAL

Admitere 2022

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Concurs de admitere anul 2022 - sesiunea Septembrie

 

Ciclul I studii universitare de licență - învățământ cu frecvență
(cu excepția Facultății Transfrontaliere)

 

1 - 11 septembrie 2022 înscrieri online
5 - 11 septembrie 2022 înscrieri la centrele special amenajate
12 septembrie 2022 desfășurarea probelor eliminatorii
13 septembrie 2022 desfășurarea probelor de concurs
14 - 15 septembrie 2022 afișarea rezultatelor și rezolvarea contestațiilor
15 - 18 septembrie 2022 depunerea diplomelor de bacalaureat în original
(termen final de depunere diplome - 18 septembrie, ora 1200)
19 septembrie 2022 afișarea listelor finale
26 septembrie 2022 începerea perioadei de înscriere în anul I
și semnare a contractelor de studii pentru anul universitar 2022/2023