Logo UGAL

Admitere 2024

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Concurs de admitere anul 2024 - sesiunea Septembrie

 

Ciclul I studii universitare de licență - Facultatea Transfrontalieră

 

12 - 15 septembrie 2024 înscrieri la centrele special amenajate
16 - 17 septembrie 2024 desfășurarea probelor eliminatorii și de concurs
18 - 19 septembrie 2024 afișarea rezultatelor și rezolvarea contestațiilor
(termen final pentru depunerea contestațiilor – 19 septembrie, ora 1200)
19 - 20 septembrie 2024 depunerea diplomelor de bacalaureat în original
(termen final de depunere diplome – vineri, 20 septembrie, ora 1200)
23 septembrie 2024 afișarea listelor finale
23 septembrie 2024 începerea perioadei de înscriere în anul I
și semnarea contractelor de studii pentru anul universitar 2024-2025