Logo UGAL

Admitere 2022

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Concurs de admitere anul 2022 - sesiunea Iulie

 

Ciclul I studii universitare de licență - Facultatea Transfrontalieră

 

Etapa I  

20 - 26 iulie 2022 * înscrieri la centrele special amenajate (cu excepția programelor de studii la care se susțin probe)** 
** Pentru programele de studii la care se susțin probe eliminatorii, calendarul din Etapa I este următorul:
** 20 - 23 iulie 2022 înscrieri la centrele special amenajate
** 25 - 26 iulie 2022 desfășurarea probelor eliminatorii și de concurs
27 - 28 iulie 2022 afișarea rezultatelor din Etapa I și rezolvarea contestațiilor
28 - 31 iulie 2022 depunerea diplomelor de bacalaureat în original
(termen final de depunere diplome - 31 iulie, ora 1200)

* În caz de forță majoră, procesul de admitere se poate desfășura online. 

 

Etapa a II-a

1 august 2022 afișarea listelor din Etapa a II-a
2 - 3 august 2022 depunerea diplomelor de bacalaureat în original
(termen final de depunere diplome – 3 august, ora 1200)
3 august 2022 afișarea listelor finale
4 - 6 august 2022 înscrierea în anul I și semnarea contractelor de studii pentru anul universitar 2022/2023