Logo UGAL

Admitere 2022

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Concurs de admitere anul 2022 - sesiunea Iulie

 

Ciclul I studii universitare de licență - învățământ cu frecvență
(cu excepția Facultății de Medicină și Farmacie și Facultății Transfrontaliere)

  

Etapa I

4 - 16 iulie 2022 înscrieri online și la centrele special amenajate (cu excepția facultăților care susțin probe) *
* Pentru Facultățile: Educație Fizică și Sport/ Arte/ Istorie, Filosofie și Teologie (domeniile: Teologie,  Arte vizuale),
care susțin probe,
 calendarul din Etapa I este urmărorul:
 * 4 - 15 iulie 2022 înscrieri online și la centrele special amenajate
16 - 17 iulie 2022 desfășurarea probelor eliminatorii și de concurs
18 - 19 iulie 2022 afișarea rezultatelor din Etapa I și rezolvarea contestațiilor
19 - 22 iulie 2022 depunerea diplomelor de bacalaureat în original
(termen final de depunere diplome - 22 iulie, ora 1200)

 

Etapa a II-a

22 iulie 2022 afișarea listelor din Etapa a II-a
22 - 25 iulie 2022 depunerea diplomelor de bacalaureat în original
(termen final de depunere diplome - 25 iulie, ora 1200)
25 iulie 2022 afișarea listelor finale
26 iulie - 30 iulie 2022 înscrierea în anul I și semnarea contractelor de studii pentru anul universitar 2022/2023