Logo UGAL

Admitere 2022

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Concurs de admitere anul 2022 - sesiunea Iulie

 

Ciclul I studii universitare de licență - Facultatea de Medicină și Farmacie

 

Etapa I  

11 - 22 iulie 2022, ora 1400 înscrieri online și la centrele special amenajate
24 - 25 iulie 2022 desfășurarea probelor de concurs: 
25 - 26 iulie 2022 afișarea rezultatelor din Etapa I și rezolvarea contestațiilor
26 - 31 iulie 2022 depunerea diplomelor de bacalaureat în original
(termen final de depunere diplome - 31 iulie, ora 1200)

 

Etapa a II-a

1 august 2022 afișarea listelor din Etapa a II-a
2 - 3 august 2022 depunerea diplomelor de bacalaureat în original
(termen final de depunere diplome – 3 august, ora 1200)
3 august 2022 afișarea listelor finale
4 - 6 august 2022 înscrierea în anul I și semnarea contractelor de studii pentru anul universitar 2022/2023